Teema 2018

VAIHTOEHTOJEN KAUPUNKI 2018

Vuoden 2018 Kaupunkitutkimuksen päivillä sukelletaan vaihtoehtojen kaupunkiin. Päivillä pohditaan eri maailmoja kaupungin sisällä, valtaa, sekä kaupunkiutopioita.

Kaupunki on aina lähtökohtaisesti monta, mutta silti se on kaikille yhteinen. Päivillä kysytään, miten kaupunki näyttäytyy erilaisille asukkaille ja minkälaisissa maailmoissa kaupungissa eletään. Miten ja missä kaupunkilaiset kohtaavat toisensa vai elävätkö he eri maailmoissa? Millä tavoilla eri maailmat näyttäytyvät kaupunkikuvassa ja kaupungin fyysisessä ja sosiaalisessa rakenteessa? Minkälaisten symbolien ja minkälaisen muistitiedon avulla kaupunkilaiset kiinnittyvät ympäristöönsä? Miten eri-ikäiset ja –aikaiset  kaupunkilaiset tulkitsevat kaupungin historiaa?

Entä miten valta ja kaupunkilaisten aktiivisuus jakaantuu. Kuka käyttää valtaa ja miten? Kenen ääni ei pääse kuuluviin? Miten päätöksiin ja hegemoniaan vaikutetaan ja millä tavoin?

Vaihtoehdot liittyvät myös kuviteltuun kaupunkiin. Minkälainen kaupunki voisi olla? Miten ideologiat, kuvitelmat ja niistä laaditut suunnitelmat, kuvat, tekstit ja puheet ohjaavat kaupunkia ja sen muutosta? Minkälaisia utopioita kaupunkeihin liittyy?

 

Seuraa sosiaalisessa mediassa: #KTP2018

Kysymyksissä voi auttaa päivien sihteeri Milla Kallio, milla.r.kallio@helsinki.fi.

 

————————————————————————————————————————

 

CITIES OF ALTERNATIVES

The multidisciplinary Urban Studies conference 2018 will be held on 3-4 May, 2018 in the House of Science and Letters in Helsinki under the theme ”Cities of Alternatives”.

The sessions will be held mainly in Finnish, but we also welcome English session proposals and papers.

Conference sessions will cover a range of topics, including different worlds within a city, power structures, and urban utopias. The city is always about multiple issues, yet it is common to all. We will ask how a city appears for different inhabitants and what kind of worlds people live in. How and where do citizens meet each other or do they live in completely separate worlds? In what kinds of ways can the different worlds be identified in the cityscape and in the physical and social structure? What kinds of symbols and memories make the citizens feel part of their milieu, committed to their neighborhood? How have inhabitants of different ages and in different periods of time interpreted the history of the city?

And how does power correspond with the participation levels of citizens? Who uses power and when? Whose voices are not heard? How can we influence decisions and the hegemony of power?

The alternatives also relate to imagined cities. What could a city be? How do ideologies, imagined cities and plans, pictures, texts and talk direct the changes in the city? What kind of utopias are connected to cities?

 

Follow on social media: #KTP2018

If you have any questions please contact Milla Kallio, secretary (milla.r.kallio@helsinki.fi).

 

JÄRJESTÄJÄT

Kaupunkitutkimuksen päiviä järjestävät yhteistyössä ja vuorovedoin Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS), Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura (Tutuseura). Vuonna 2018 vetovastuussa on kaupunkitutkimuksen seura.

2018 tieteelisen toimikunnan muodostavat

Silja Laine, puheenjohtaja (SKTS)

Milla Kallio, sihteeri (kysymykset: milla.r.kallio@helsinki.fi)

Terhi Ainiala (SKTS)

Salla Jokela (SKTS)

Hazel Salminen (Tutuseura)

Mervi Ilmonen (YSS)

Veera Moll (YSS)

 

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura

www.kaupunkitutkimuksenseura.fi

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran tarkoituksena on edistää suomalaista monitieteellistä kaupunkitutkimusta, toimia tutkijoiden yhdyssiteenä ja lisätä tietoa kaupunkitutkimuksen merkityksestä. Seura myös osallistuu kaupunkitutkijoiden kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi seura haluaa herättää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua kaupunki- ja aluepolitiikasta, kaupunkien kehityksestä, ja urbaanista kulttuurista. Seura järjestää tutkijatapaamisia, konferensseja ja keskustelutilaisuuksia. Keskeinen keskustelun foorumi ovat vuosittain järjestettävät Kaupunkitutkimuksen päivät.

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura

http://www.tutuseura.fi

Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä elää.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura/Sällskapet för framtidsstudier perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta Turussa 28. toukokuuta vuonna 1980. Seuran perustajajäseninä oli 14 suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua. Tänään seuralla on lähes parikymmentä yhteisöjäsentä ja vajaa 700 henkilöjäsentä. Jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta – mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta elämänaloilta.

 

Yhdyskuntasuunnittelun seura

www.yss.fi

Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry. perustettiin vuonna 1959 suomalaisten yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten seuraksi. Seura on monitieteinen ja eri koulutustaustaisia ihmisiä yhdistävä keskusteluareena.

Seura järjestää seminaareja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, ammatillisia matkoja, tutustumiskäyntejä ja virkistystoimintaa. Seura julkaisee Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä, joka on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen referee-julkaisu.

Jäsenistöömme kuuluu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisia, alan tutkijoita ja muita yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneita. Seuralla on noin 250 jäsentä ja lisäksi yhteisöjäseniä. Oulussa toimii vireä paikallisosasto.

YSS ry on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.