13. Ikääntyvän kaupungin murros ja mahdollisuudet

Väestö ikääntyy länsimaissa ja ikääntyneistä kasvava joukko asuu kaupungeissa. Ikääntyneet ovat moninainen ryhmä, joiden tarpeet ja toiveet vaihtelevat niin asuinympäristön kuin palveluiden suhteen.  Yhä useampi ikääntynyt asuu yksin, ja erilaisten palveluiden sekä ympäristön esteettömyyden tarve kasvaa tyypillisesti elinkaaren loppuvaiheessa. Tässä monitieteisessä työryhmässä olemme kiinnostuneita siitä, miten väestön ikääntyminen muuttaa ja muokkaa kaupunkeja, ja millaisia mahdollisuuksia väestön ikääntyminen tarjoaa kaupunkien kehittämiseen.

Teemaa voi tarkastella monin eri tavoin ja monista eri näkökulmista. Rakennetun ympäristön, asumisen ja palveluiden näkökulmasta pohdimme, millaiset asiat kaupungissa edistävät ikääntyneiden hyvinvointia. Entä miten kaupunki tilana tai toimijana voi vastata entistä paremmin erilaisten ikääntyneiden ja heidän verkostojensa fyysisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin? Ajattelemme, että ikääntyneille suunnatut kaupunkikehittämisen toimenpiteet edistävät parhaimmillaan kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointia.

Ikääntyvän kaupungin haasteiksi on nostettu taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Miten ikääntyvä kaupunki voi edistää kestävyyttä ja vihreää siirtymää? Entä mitä on ikääntyvän yhteiskunnan hyvinvointi ja miten se näkyy muuttuvassa kaupungissa? Mitä ovat hyvinvoinnin tuottamisen ja asumisen tavat ja näitä tukevat palvelurakenteet, ja miten ne muuttavat kaupunkeja? Entä miten ikääntyvä kaupunkiympäristö muuttaa ja muokkaa hoivan ja hoidon toteuttajien roolia ja merkitystä?

Odotamme työryhmään mukaan edellä kuvattuja teemoja käsitteleviä esityksiä ja puheenvuoroja, jotka voivat perustua tutkimukseen tai käytännön kokemukseen. Esitykset voivat olla eri vaiheissa olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista. Toivomme monitieteistä keskustelua ja uusia, innovatiivisia tapoja tarkastella kaupunkeja, joissa aiempaa suurempi joukko on ikääntynyttä. Kannustamme eri alojen tutkijoita sekä kaupunkien ja palveluiden kehittämisen äärellä erilaisissa organisaatioissa toimivia mukaan keskustelemaan ja verkostoitumaan kaikkia koskettavasta teemasta.

Puheenjohtajat

Katri Koistinen
Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus 
katri.koistinen@helsinki.fi

Minna Kaarakainen
Savonia AMK
minna.kaarakainen@savonia.fi

Marjo Ring
Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos
marjo.ring@uef.fi


Esitykset

Aika: Torstai 23.5.2024 klo 15.15-16.45
Paikka: Sali P722, Porthania (7.krs), Yliopistonkatu 3

1. Ikäystävällisyys kaupunkirakenteen eri osissa ja suhde kestävyyteen

Esittäjät: Anna Strandell ja Antti Rehunen

2. KOTILUONTOON! Kodin lähellä olevan luonnon merkitykset ikääntyneille asukkaille

Esittäjät: Katja Maununaho ja Outi Jolanki

3. Missä iäkkäät ihmiset liikkuvat viheralueella käydessään? Tapaustutkimus ’Kehä Vihreän’ käytöstä

Esittäjä: Kirsi E. Keskinen

4. Ikäihmisten kanssa kävely-ympäristöä tutkimassa

Esittäjät: Jani Päivänen, David Pemberton ja Sirkku Wallin

5. Yhteiskunnan digitalisaatio ja vanhenevan väestön syrjäytyminen

Esittäjä: Theo Hänninen

6. Muuttumattomia asioita asumisessa

Esittäjä: Sirkka-Liisa Keiski