Kaupunkitutkimuksen päivät / Urban Studies Conference

 

*****Ilmoitus tapahtuman siirtämisestä / Conference postponed*****

22.6.2020

Suomen hallitus esitti 17.6.2020, että elokuun alusta lähtien sallitaan yleisömäärältään suuret tilaisuudet myös sisätiloissa edellyttäen, että turvaetäisyydet onnistuvat ja asiakasmääriä rajataan niiden edellyttämällä tavalla. Kaupunkitutkimuksen päiviä ei pystytä järjestämään vielä elokuussa tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa niin, että turvaetäisyydet tulisi turvattua.

Näin ollen ikäväksemme joudumme ilmoittamaan, että peruutamme 27.-28.8.2020 suunnitellun tapahtuman. Kaupunkitutkimuksen päivien valmistelijat päättävät tapahtuman järjestämisen uudesta ajankohdasta ja toteutusmuodosta kokoontuessaan uudestaan elokuussa 2020. Tiedotamme tällä kanavalla sekä sosiaalisessa mediassa saatuamme lisätietoa ja tehtyämme päätöksiä tapahtuman uudesta toteutumisajankohdasta ja tavasta.

Pahoittelemme tilannetta ja toivotamme teille hyvää ja turvallista kesän aikaa!

In English:

22 June 2020

On 17 June 2020, the Finnish government proposed that from the beginning of August, events with a large audience would also be allowed indoors, provided that the safety distances and measures are successful and the number of customers is limited as required. Urban Studies Conference cannot take place in appropriate scale already in August, so that the safety precautions and standards are upheld. 

Therefore, we are saddened to announce that we unfortunately have to cancel the event planned on August 27-28. The Scientific Committee for Urban Studies Conference will meet after the summer holidays to consider how the event with a program framework like the current one could be organized during the autumn or winter. We will inform you on this website as well as our social medias as soon as we receive more information about the situation in the autumn. 

We apologize for the situation and wish you all a great summer season!

*****  *****


Ilmiöiden kaupunki / City of Phenomena

Vuoden 2020 Kaupunkitutkimuksen päivillä tarkastellaan kaupunkia ilmiökeskeisesti. (English below)

Kaupunkitutkimuksen tieteenalat ovat lähtökohdiltaan erilaisia ja määrittelevät poikkeavin tavoin, miten kaupunkia pitäisi tutkia ja mikä kaupunkien tutkimisessa on tärkeää. Vuoden 2020 Kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan erityisesti kaupunkitutkimusta yhdistäviä ja tieteenalojen rajat ylittäviä ilmiöitä, kysymyksiä, yhteistyömuotoja ja -lähtökohtia. Ilmiöpohjaisuus haastaa pohtimaan tutkijan ennakkokäsityksiä, sekä kohdistamaan huomiota ilmiöpohjaisen tutkimuksen monimuotoisuuteen. Kysymme, miten erilaisia tietokäsityksiä on mahdollista yhdistää tieteidenvälisesti? Entä minkälaisia haasteita tieteidenväliseen tutkimukseen liittyy?

Kielitoimiston mukaan “ilmiö on jollakin tavalla ilmenevä, havaittavissa oleva, mielenkiintoinen tai huomattava tapahtuma, tapahtumasarja, seikka tai asiaintila”. Ilmiö voi herättää huomiota, kummastusta tai ihailua. Kaupungeissa vaikuttavat sekä kulttuuriin että luontoon kytkeytyvät kehityskulut. Suurten kehityshaasteiden, kuten globalisaation, ilmastokestävyyden, alueellisen eriytymisen ja kaupunkitilaa mullistavien teknologioiden myötä tarve luoda yhä monialaisempia lähtökohtia tutkimukselle on lisääntynyt. Miltä nämä tutkimustavat näyttävät, ja millä tavalla ilmiöpohjaisuus lähtökohtana määrittää kaupunkitutkimuksen toimintakenttää?

Lämpimästi tervetuloa työryhmien vetäjiksi, esittelijöiksi ja yleisöksi Kaupunkitutkimuksen päiville toukokuussa 2020!

Kaupunkitutkimuksen päivien 2020 tunniste on #KTP2020

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing


City of Phenomena

The theme of Urban Studies Conference 2020 is the City of Phenomena.

The definitions of the city and ways to conduct urban research varies depending on the knowledge basis and paradigms of the science in question. In the Conference 2020 we will focus especially on the phenomena, questions and starting points and forms of co-operation, overarching to the different sciences conducting urban studies. Focusing on urban phenomena challenges us to contemplate the embedded preconceptions of researchers, as well to pay attention to the multiformity of urban research. What kind of interdisciplinary knowledge bases and forms are we able to combine? What are the challenges of interdisciplinary research?

According to the Oxford Dictionaries a phenomenon or phenomena is “a fact or an event in nature or society, especially one that is not fully understood” or also “a person or thing that is very successful or impressive”. A phenomena can raise attention, feelings of admiration or also distaste and even repulsion. The current cities are intensely affected by changing cultural, social and natural dynamics. The challenges posed by globalisation, climate change, regional polarisation and new technologies restructuring the traditional uses of urban space and to cities more generally press for more cross-cutting research. What should the new inventions and approaches in urban studies be? How to better understand and interpret the current turmoil taking place both on local and global scale? Does the concept of phenomena as an approach bring added value and new perspectives to urban research?

We invite all interested in issues of the city of phenomena to participate in the Urban Studies Conference 2020!

The official hashtag for the Urban Studies Conference 2020 is #KTP2020

Image: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing