Kaupunkitutkimuksen päivät / Urban Studies Conference

 

27.-28.8.2020 Tieteiden talo, Helsinki

27-28 August, 2020
House of Sciences and Letters, Helsinki

 

Ilmiöiden kaupunki / City of Phenomena

Vuoden 2020 Kaupunkitutkimuksen päivillä tarkastellaan kaupunkia ilmiökeskeisesti. (English below)

Kaupunkitutkimuksen tieteenalat ovat lähtökohdiltaan erilaisia ja määrittelevät poikkeavin tavoin, miten kaupunkia pitäisi tutkia ja mikä kaupunkien tutkimisessa on tärkeää. Vuoden 2020 Kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan erityisesti kaupunkitutkimusta yhdistäviä ja tieteenalojen rajat ylittäviä ilmiöitä, kysymyksiä, yhteistyömuotoja ja -lähtökohtia. Ilmiöpohjaisuus haastaa pohtimaan tutkijan ennakkokäsityksiä, sekä kohdistamaan huomiota ilmiöpohjaisen tutkimuksen monimuotoisuuteen. Kysymme, miten erilaisia tietokäsityksiä on mahdollista yhdistää tieteidenvälisesti? Entä minkälaisia haasteita tieteidenväliseen tutkimukseen liittyy?

Kielitoimiston mukaan “ilmiö on jollakin tavalla ilmenevä, havaittavissa oleva, mielenkiintoinen tai huomattava tapahtuma, tapahtumasarja, seikka tai asiaintila”. Ilmiö voi herättää huomiota, kummastusta tai ihailua. Kaupungeissa vaikuttavat sekä kulttuuriin että luontoon kytkeytyvät kehityskulut. Suurten kehityshaasteiden, kuten globalisaation, ilmastokestävyyden, alueellisen eriytymisen ja kaupunkitilaa mullistavien teknologioiden myötä tarve luoda yhä monialaisempia lähtökohtia tutkimukselle on lisääntynyt. Miltä nämä tutkimustavat näyttävät, ja millä tavalla ilmiöpohjaisuus lähtökohtana määrittää kaupunkitutkimuksen toimintakenttää?

Lämpimästi tervetuloa työryhmien vetäjiksi, esittelijöiksi ja yleisöksi Kaupunkitutkimuksen päiville toukokuussa 2020!

Kaupunkitutkimuksen päivien 2020 tunniste on #KTP2020

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing


City of Phenomena

The theme of Urban Studies Conference 2020 is the City of Phenomena.

The definitions of the city and ways to conduct urban research varies depending on the knowledge basis and paradigms of the science in question. In the Conference 2020 we will focus especially on the phenomena, questions and starting points and forms of co-operation, overarching to the different sciences conducting urban studies. Focusing on urban phenomena challenges us to contemplate the embedded preconceptions of researchers, as well to pay attention to the multiformity of urban research. What kind of interdisciplinary knowledge bases and forms are we able to combine? What are the challenges of interdisciplinary research?

According to the Oxford Dictionaries a phenomenon or phenomena is “a fact or an event in nature or society, especially one that is not fully understood” or also “a person or thing that is very successful or impressive”. A phenomena can raise attention, feelings of admiration or also distaste and even repulsion. The current cities are intensely affected by changing cultural, social and natural dynamics. The challenges posed by globalisation, climate change, regional polarisation and new technologies restructuring the traditional uses of urban space and to cities more generally press for more cross-cutting research. What should the new inventions and approaches in urban studies be? How to better understand and interpret the current turmoil taking place both on local and global scale? Does the concept of phenomena as an approach bring added value and new perspectives to urban research?

We invite all interested in issues of the city of phenomena to participate in the Urban Studies Conference 2020!

The official hashtag for the Urban Studies Conference 2020 is #KTP2020

Image: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing