Teeman työryhmissä lähestytään kaupunkitilassa läsnä olevia, rakentuvia ja uudelleen muotoutuvia vallan ulottuvuuksia eri näkökulmista. Ne ovat hengeltään monitieteisiä ja linkittyvät ohjelmassa toisiinsa. Valitse tieteelliselle esityksellesi ensisijainen ja toissijainen työryhmä, mahdollisista englanninkielisistä esityksistä koostetaan tarpeen mukaan oma työryhmänsä. Lopulliset työryhmät kootaan esitelmätarjousten pohjalta.

These sessions approach the unfolding and constitution of power and power relations in urban space from different perspectives. They are all multidisciplinary and follow each other in the conference program. Presentations can be offered directly to one session (abstract sent to one organizer) or alternatively to the theme in general (abstract sent to all organizers). Final sessions will be compiled from the presentations.