Legitiimi kaupunki: käytännöt ja politiikat
Legitimate City: Practicies, policies and politicisation of justified urban action

maanantai 11.5.2015, 15:30 – 17:00 ja tiistai 12.5.2015, 13.30 – 15:00

Puheenjohtajat Liisa Häikiö & Helena Leino, Tampereen yliopisto

 

Kaupunki on jatkuvassa liikkeessä. Erilaiset paikalliset, kansalliset ja globaalit toimintakäytännöt, (intressi)ryhmät, agendat ja politiikat muotoilevat sitä yhä uudelleen. Kun yhteiskunnallinen todellisuus rakentuu kilpailevista tulkinnoista, edellyttävät toiminnan oikeutus ja hyväksyttävyys tilanteisesti sopiviksi tulkittujen kulttuuristen ja poliittisten resurssien haltuunottoa. Kaupunkia muokkaavien toimintojen ja tehtyjen ratkaisujen legitimiteetti rakentuu käytännöissä, erilaisten toimijoiden ja intressien kohdatessa.

Työryhmässä olemme kiinnostuneita legitiimin kaupungin muodostumisen sosio-materiaalisista käytännöistä ja politiikoista. Keskiössä on kaupunkeja muuttamaan pyrkivä toiminta ja näiden prosessien käytäntölähtöinen analyysi sekä tehtyjen ratkaisujen hyväksyttävyyden muodostuminen. Ilmiötä voi lähestyä myös tutkimusmetodisena kysymyksenä: miten tutkia kaupunkia uudistavan prosessin legitimaation rakentumista tai sen murtumista? Näyttämö-metafora toimii myös kaupunkien ja niiden muutoksen legitimiteettiä analysoitaessa. On kiinnostavaa tutkia muun muassa sitä, millaisilla näyttämöillä toiminnan legitimaatiota haetaan ja millä näyttämöillä se lopulta muodostuu? Empiirisesti kyseessä voi olla esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, kaupunkikulttuurin, sosiaalisen tai ympäristöpoliittisten kaupunkiaktivismin tarkastelu legitimiteetin muodostumisen näkökulmasta.

 

maanantai 11.5.2015, 15:30 – 17:00

Kaupunkiseudut ja kaupungit epävirallisen vallankäytön näyttämöinä
Matti Leskelä, Lapin yliopisto

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana
Pasi Mäenpää & Maija Faehnle, Helsingin yliopisto

Maakunnallisen aluemarkkinoinnin diskursiivinen legitimaatio
Juha Halme, Itä-Suomen yliopisto / Karjalan tutkimuskeskus

Monta kaupunkia. Oikeuttaminen yksityisautotonta Hämeenkatua koskevassa kiistassa.
Jarkko Salminen, Tampereen yliopisto

 

tiistai 12.5.2015, 13.30 – 15:00

Kaupunkipolitiikan uudet tilat
Ilona Akkila, Aalto-yliopisto

Kaupunkitilan suunnittelu- ja rakentamisvaiheesta käyttöön: Case Kampin keskus
Sari Yli-Kauhaluoma, Helsingin yliopisto, Päivi Timonen, Helsingin yliopisto, Miia Ajo, SRV & Mika Välkki, SRV

Kaavasuunnittelun varjosta päälavalle: Östersundomin varjokaava
Johanna Tuomisaari, Tampereen yliopisto

Rahattomuuden merkityksiä tamperelaisen lähiön nuorten elämässä
Lina Van Aerschot, Liisa Häikiö, Yrjö Kallinen & Karita Snellman, Tampereen yliopisto