Luova ja tunteva kaupunki

maanantai 11.5.2015, 13:30 – 15:00 ja maanantai 11.5.2015, 15:30 – 17:00

Puhenjohtajat: Pauliina Lehtonen, Tampereen yliopisto, Jarkko Bamberg, Tampereen yliopisto & Pia Houni, Työterveyslaitos

 

Yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksessa on viime aikoina kasvanut kiinnostus tunnetilojen, kokemusten ja niiden kautta syntyvien merkitysten ja toimintamahdollisuuksien tutkimiseen. Tämä liittyy niin sanottuun affektiiviseen käänteeseen, jossa tunteet ymmärretään sosiaalisesti, historiallisesti ja kehollisesti muotoutuviksi. Myös kaupunkitutkimuksessa tunteiden ja affektien roolin tarkempi tarkastelu voi avata uusia näkökulmia tietämisen ja toiminnan tavoista ja vuorovaikutuksesta kaupungissa. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelun kysymyksissä affektiivisuus voi nivoutua osaksi performatiivista kamppailua, jossa toimijat aktiivisesti sekä tuottavat käsityksiä kaupungista että hakevat argumenteilleen julkista legitimaatiota.

Työryhmässä kysytään, miten tunteet ja keholliset kokemukset ovat läsnä ja mitä se tarkoittaa kaupunkipoliittisissa tai kaupunkitilaa muokkaavissa prosesseissa? Miten kaupunkeihin liittyviä affekteja aktiivisesti ja strategisesti tuotetaan kaupunkisuunnittelun kysymyksissä? Miten keholliset tuntemuksemme tilasta muokkaavat käsityksiämme kaupungista? Millaisia emootioita kaupunkitiloihin kytkeytyy? Millaisia katseita kaupunkiin voidaan luoda taiteen keinoin? Miten löydämme uudenlaisia näkökulmia elinympäristöömme?

Toivomme työryhmän aihepiiriin liittyviä empiirisiä analyysejä mutta myös teoreettiset ja metodologiset avaukset ja filosofiset pohdinnat ovat tervetulleita. Työryhmään ovat tervetulleita puheenvuorot, joissa halutaan etsiä uudenlaisia ja luovia näkökulmia kaupunkiin. Esitykset voivat olla perinteisiä tieteellisiä esityksiä, tai niissä voi hyödyntää erilaisia esittämisen tapoja (esim. taide, visuaalisuus, erilaiset kerronnan muodot).

 

maanantai 11.5.2015, 13:30 – 15:00

Käyttäjäkokemus turvallisuudesta rakennetun ympäristön suunnittelun lähtökohtana – case People Flow®
Suvi Nenonen, Aalto-yliopisto, Sari Yli-kauhaluoma, Helsingin yliopisto & Hannu Nousu, Aalto-yliopisto

Kalasataman karttapalvelu, mielikuvista kokemuksellisiksi reiteiksi
Maija Bergström & Annika Niskanen

Miten yhdistää tunteet, lähiökehittäminen ja raha? Tapaus osallistuva budjetointi Tampereen Tesomalla
Pauliina Lehtonen, Tampereen yliopisto

 

maanantai 11.5.2015, 15:30 – 17:00

Kaupunkikortteleiden uudet työläiset
Pia Houni, Työterveyslaitos

Nuorten katse kaupunkiin: Tesoma kuvilla kerrottuna
Yrjö Kallinen, Pauliina Lehtonen, Jarkko Salminen & Karita Snellman, Tampereen yliopisto

Patina kaupunkitilassa
Iida Kalakoski, Tampereen teknillinen yliopisto

Kaupunkiviljelyn skene – elävää kaupunkitilaa
Krista Willman, Tampereen yliopisto