8. Palvelut, kulutus ja kaupungin arki

Työryhmän puheenjohtajat:

  • Katri Koistinen, yliopistonlehtori, Kuluttajatutkimuskeskus/ Helsingin yliopisto 
  • Minna Kaarakainen, yliopistonlehtori, Kuluttajatutkimuskeskus/ Helsingin yliopisto  
  • Anna-Maija Kohijoki, yliopisto-opettaja, Turun kauppakorkeakoulu 

 

SESSIO I / SESSION I : TORSTAI / THURSDAY 14:00-15:30, SALI 405
  • Pirjo Ovaskainen: Anniskeluravintolat – arkea vai juhlaa?
  • Tuomas Santasalo: Kaupan ja palveluiden rakenteen muutokset suomalaisissa kaupunkikeskustoissa
  • Katri Koistinen, Anna-Maija Kohijoki ja Minna Kaarakainen: Kaupunkikeskusta ikäystävällisenä ostosympäristönä – Ikääntyneiden ja nuorten kuluttajien näkökulma

 

SESSIO II / SESSION II : TORSTAI / THURSDAY 16:00-17:30, SALI 405
  • Harri Hokkanen: Kaupan transformaatio
  • Alexei Gloukhovtsev ja Charlotte Nyholm: Liikennemyymälät ja katoavat kolmannet paikat pikkukaupungeissa
  • Elina Brandt: Liikkumiseen liittyvien digitaalisten palvelujen käyttö Helsingin seudulla

 

 

TYÖRYHMÄKUVAUS:

Palvelut ovat keskeinen osa toimivaa yhdyskuntarakennetta ja kaupungit ovat perinteisesti erilaisten palveluiden keskittymiä. Tässä työryhmässä mielenkiinto kohdistuu palveluiden merkitykseen osana kaupunkitilaa ja kuluttajien arkea. Palvelut ymmärretään laaja-alaisesti erilaisista peruspalveluista aina erikoispalveluihin ja niitä voivat tuottaa monenlaiset toimijat yhdessä ja erikseen.

Digitalisaation myötä palvelut muuttavat muotoaan, vaatimukset toimitilojen laadulle, koolle ja sijainnille muuttuvat ja yhä useampi palvelu katoaa katukuvasta. Kauppakeskuskuolematkaan eivät ole uusi ilmiö. Kun kaupunkikeskustojen hallitseva rooli ostosympäristöinä on heikentynyt, samaan aikaan monista keskustoista on muotoutunut vetovoimaisia viihteen ja virkistyspalveluiden keskittymiä. Väestörakenteen muutos muovaa myös vääjäämättä kaupunkien palvelurakennetta. Yhä useampi länsimainen kuluttaja on ikääntynyt, asuu kaupungissa ja elää merkittävän osan elämästään yksin. Julkiset ja yksityiset palvelutuottajat tehostavat toimintaansa lisäämällä erilaisia verkkopalveluja, mikä aiheuttaa etenkin ikääntyneelle väestölle haasteita arkisten asioiden hoitamisessa.

Mielenkiintoisiksi kysymyksiksi työryhmässä nousevat esimerkiksi: Miten palveluissa tapahtuvat muutokset, kuten digitalisaatio, näkyvät kaupunkitilassa ja kuluttajien arjessa? Miten palvelut jäsentävät arjen kokemusta erilaisissa kaupungeissa? Miten ikärakenteen muutos näkyy palveluiden tarjonnassa? Millaiset palvelut edistävät kuluttajien hyvinvointia ja kaupunkien menestystä? Toivotamme työryhmään mukaan näitä teemoja tarkastelevat tutkijat sekä kaupunkien ja palveluiden kehittämisen äärellä erilaisissa organisaatioissa toimivat. Monialaiset ja monitieteiset puheenvuorot ovat tervetulleita. Puheenvuorot voivat perustua tutkimukseen tai käytännön kokemuksiin tarjoten uusia näkökulmia ja ideoita aihepiirin parissa työskenteleville.