Ohjelma / Program 2019

Torstai / Thursday 25.4. 2019

09:00 Ilmoittautuminen aukeaa / Registration opens

10:15 – 10:30 Konferenssin avaus / Opening words, sali 104

Mervi IlmonenYhdyskuntasuunnittelun seura

10:30 – 11:30 Kutsuvierasluento / Keynote lecture, sali 104

Olivier Ratouis, ”Looking back to urban future: Everyday life and the city” Université Paris Nanterre. Puheenjohtajana Anja Kervanto Nevanlinna, Suomen kaupunkitutkimuksen seura.

11:30 – 12:00 Tauko / Break

12:00 – 13:00 Kutsuvierasluento / Keynote lecture, sali 104

Paul Cheshire, ”Planning while ignoring the markets: or designing planes but ignoring the laws of gravity”London School of Economics. Puheenjohtajana Eero Valtonen, Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura.

13:00 – 14:00 Lounas / Lunch (omakustanne / own expense)

14:00 – 15:30 Sessio I / Session I

Pyhä kaupunki, sali 208

Toimivat, viihtyisät ja turvalliset asuinalueet, sali 309

Everyday Urban Mobility / Kaupunki arjen liikuttajana, sali 312

Oikean kokoinen kaupunki? Pienet ja keskisuuret kaupungit kehittämisen kohteina, sali 313

Mahdollistavat rakenteet verkostokaupungissa ja kaupunginosissa, sali 401

Ihmiskeskeisyys ja arkkitehtuuri: minkälaista Suomea rakennamme? sali 404

Palvelut, kulutus ja kaupungin arki, sali 405

Kansalaislähtöinen kaupunki, sali 505

15:30 – 16:00 Kahvi / Coffee

16:00 – 17:30 Sessio II / Session II

Pyhä kaupunki, sali 208

Tiivistyvä ja tihenevä – muuttuvan kaupungin kerrottu ja eletty arki, sali 309

Kaupunkikestävyyden edistäminen ohjelmissa ja verkostoissa – totta vai tarua? sali 312

Muuttuva kaupunki, muuttuva lapsuus, sali 313

Asunto perusoikeutena ja kaupungin hyvinvoinnin edistäjänä, sali 104

Ihmiskeskeisyys ja arkkitehtuuri: minkälaista Suomea rakennamme? sali 404

Palvelut, kulutus ja kaupungin arki, sali 405

Kansalaislähtöinen kaupunki, sali 505

18:00– Iltatilaisuus / Evening cocktail, Kaupunkiympäristön toimialan auditorio (Kansakoulukatu 3)

Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen: Helsingin Kaupunkiympäristön uusista suunnitelmista. Puheenjohtajana Mervi Ilmonen, Yhdyskuntasuunnittelun seura.

Vuoden kaupunkikirjoituksen palkitseminen / Publishing the winner of the best Urban Studies Article of the Year. Palkinnon julkistaa raadin puheenjohtaja Niko-Matti Ronikonmäki, Yhdyskuntasuunnittelun seura.

Cocktails

20:30-  Jatkot, Zetor / After party at Zetor, (Mannerheimintie 3-5)

Perjantai / Friday 26.4.2019

9:30 – 11:00 Sessio III  / Session III

Yliopistojen ja kaupunkien välisen yhteistyön käytännöt, sali 208

Toimivat, viihtyisät ja turvalliset asuinalueet, sali 309

Everyday Urban Mobility / Kaupunki arjen liikuttajana, sali 312

Oikean kokoinen kaupunki? Pienet ja keskisuuret kaupungit kehittämisen kohteina, sali 313

Mahdollistavat rakenteet verkostokaupungissa ja kaupunginosissa, sali 401

Tiivistyvä ja tihenevä – muuttuvan kaupungin kerrottu ja eletty arki, sali 404

Everyday artificial intelligences, urban life and city-making, sali 405

Kansalaislähtöinen kaupunki, sali 505

11:00 – 11:30 Kahvi / Coffee

11:30 – 12:30  Paneelikeskustelu: Hyvä arki kaupungissa, sali 104

Panelistit:

Liisa HäikiöSosiaalipolitiikan professori (Tampereen yliopisto)

Johanna PalomäkiSuunnittelupäällikkö (Espoon kaupunki)

Tuukka SaarimaaKaupunkitaloustieteen apulaisprofessori (Aalto-yliopisto)

Paneelin puheenjohtajana Samuli Laita (SITRA)

12:30 – 13:30 Lounas  / Lunch (omakustanne / own expense)

13:30 – 14:15 Vuoden kaupunkikirjoituspalkitun esitelmä / Urban Studies Article of the Year lecture.

Lina van Aeschott ja Jarkko Salminen, ”Hyvä paha lähiö: nuoret ja asuinalueella syntyvä sosiaalinen pääoma”. Puheenjohtajana Niko-Matti Ronikonmäki, Yhdyskuntasuunnittelun seura,  sali 104

14:15 – 14:30 Päivien päätössanat / Concluding words, sali 104

Mervi IlmonenYhdyskuntasuunnittelun seura