3. Epäkonventionaalista liikettä tilassa: Kaupunkitilan antagonistiset haltuunotot

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 5.–6.5.2014

Puheenjohtajat: Anni Rannikko (Itä-Suomen yliopisto), Veli Liikanen (Mikkelin ammattikorkeakoulu), Päivi Harinen (Itä-Suomen yliopisto)

 

Julkinen kaupunkitila, sen käyttö ja siellä liikkuminen ovat implisiittisesti ja eksplisiittisesti kontrolloituja. Julkisen tilan säätelyyn liittyvät kehon kontrollointiin perustuvat rationaliteetit ovat yhteydessä yhteiskunnallisiin hierarkioihin: ne, joilla on valtaa, voivat määritellä julkisen tilan sopivan käytön, tilassa liikkumisen ja siihen sopivien kehojen normit. Kaupunkitilojen institutionaalistunut funktionaalisuus – ”tilasuunnittelu” – määrittää ja rajaa julkisessa, periaatteessa kaikille yhteisessä kaupunkitilassa liikkumista. Tiloihin kiinnitetyistä normitoiminnoista huolimatta niissä voi nähdä monenlaisia kehollisia vastavirtaan uimisia; esimerkiksi vaikkapa vaihtoehtoliikunnan harrastajat merkitsevät itselleen toimintatiloja monista ei-liikuntaan-tarkoitetuista paikoista ja kohteista. Parkouraajat ja skeittarit temppuilevat kaiteilla ja portailla, katutanssijat liikehtivät parkkipaikoilla ja puistossa voi tavata jonglöörin. Joskus näitä tilanorminrikkojia kohdellaan torjuvasti, joskus taas heidän sallitaan ottavan yhteistä tilaa liikkeen ja liikkumisen keinoin omakseen, vähäksi aikaa ja spektaakkelinomaisesti. Toisinaan jo pelkkä poikkeavaksi määrittyvä keho tai liike väärässä paikassa riittää hermostuttamaan tilanormeihin mahtuvan toiminnan harjoittajat.

Kutsumme työryhmään esityksiä, esitelmiä ja papereita, joissa tarkastellaan kaupunkitilan toisin määrittelemistä ja merkitsemistä, tilassa toisin liikkumista ja sen kontrollointia. Tervetulleita ovat alustukset aiheista, jotka liittyvät neuvotteluihin ja kenties niiden muutoksiin kaupunkitilan epäkonventionaalisilla tavoilla näkemisestä ja käyttämisestä erityisesti erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa. Tilaa ja kehoa voi tarkastella fyysisinä, ideologisina, poliittisina tai sosiaalisina kokonaisuuksina. Alustuksissa voidaan etsiä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Missä määrin, millä keinoilla ja millä ehdoilla yhteistä kaupunkitilaa on lupa nähdä ja tehdä toisin? Kuinka erilaiset valta- ja vastarintasuhteet tulevat näkyviksi kaupunkitilan kehollisissa haltuunotoissa? Minkälaisia konflikteja ja kompromisseja valta- ja vastavirtaan uivien toimijoiden välille voi syntyä? Miten kaupunkitilasta voisi tehdä kaikille yhdenvertaisesti tarjolla olevan mahdollisuuksien maiseman?

 

Työryhmän aikataulu:

Ma 5.5. klo: 13.30–15.00 (312)

13.30 Alkusanat, Anni Rannikko, Veli Liikanen, Päivi Harinen

13.40 Osallistuminen osallistumiseen – digitaalisen kaupunkiosallistumisen kuilut, Juha Riihelä

14.00 Vierailla poluilla, Matti Tainio

14.20 Suunniteltu (kaupunki)tilan koreografia / kehollinen paikan tapahtuma tanssissa, Olli Poutanen

14.40 Keskustelua

Ti 6.5. klo: 13.00–15.00 (312)

13.00 Alkusanat, Anni Rannikko, Veli Liikanen, Päivi Harinen

13.10 Sielun ja ruumiin tilat: kristillinen yhdistysarkkitehtuuri ja sukupuoli 1900-luvun alun Helsingissä,
Oscar Ortiz-Nieminen

13.30 Vaihtoehtolajien hiljainen vastarinta, Veli Liikanen, Anni Rannikko

13.50 Äärirajoilla: Nuorisokulttuuriset tuulet ”metsäläisten” aikalaishaasteina, Päivi Harinen

14.10 Keskustelua ja loppusanat, Anni Rannikko, Veli Liikanen, Päivi Harinen

 

Työryhmän abstraktit