6. Kehollisuus ja luontosuhde kaupunkiympäristössä

Kuvia Helsingistä. Kuva Lauri RotkoKaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 5.–6.5.2014

Puheenjohtajat: Riitta Wahlström (Taiga-instituutti), Pia Bäcklund (Tampereen yliopisto)

Ihmisten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin on todettu vaikuttavan myös se, millaisia luontokokemuksia elinympäristö mahdollistaa. Miellyttäväksi koettu ja helposti saavutettava luontoympäristö houkuttaa ulkoiluun ja luonnossa oleskeluun, mikä fysiologisten mittausten mukaan auttaa esimerkiksi palautumaan stressistä. Kaupunkien viheralueilla on tärkeä tehtävä kaupunkilaisten terveyden edistäjinä. Viherkatot, viherseinät, puistot, hiljaisuuden keitaat, jne., luovat kaupunkeihin kehollista terveyttä edistäviä tiloja. Kaupunkilaisten luontosuhteen edistäminen ja kehittäminen ovatkin tärkeitä huomioitavia asioita kaupunkisuunnittelussa. Millaiset alueet koetaan puoleensavetävinä, millaisia vältellään ja millaisia luontokokemuksia ihmiset kaupungeissa yleensäkin kaipaavat?

Työryhmään kutsutaan kaupunkimaantieteilijöitä, ekologeja, psykologeja, kaupunkisuunnittelijoita, arkkitehteja ja muita aiheesta kiinnostuneita pohtimaan yhdessä urbaania luontosuhdetta. Työryhmään toivotaan esityksiä innovatiivisista toteutuksista ja ideoista, joissa paikallinen ja tilallinen kehollisuus ja luontosuhde syventyvät, monipuolistuvat ja merkityksellistyvät eri tavoin.

 

Työryhmän aikataulu:

Ti 6.5. klo: 13.00–15.00 (401)

13.00 Alkusanat, Riitta Wahlström, Pia Bäcklund

13.10 Asutuksen ja metsän väliset raja-alueet hyvinvoinnin lähteinä, Maria Seppälä

13.30 Luonnosta nuorille hyvinvointia ja potkua elämään, Riikka Puhakka

13.50 Toimintatutkimusta tamperelaisella kaupunkiviljelmällä, Krista Willman

14.10 Onko hyvinvoinnin kannalta merkitystä, liikkuuko luonnossa, rakennetuissa ulkoympäristöissä vai sisätiloissa?, Tytti Pasanen

14.30 Keskustelua ja loppusanat, Riitta Wahlström, Pia Bäcklund

 

Työryhmän abstraktit