Digitaalisesti tuettu osallistuminen kaupunkisuunnittelussa

Digitaalisesti tuettu osallistuminen kaupunkisuunnittelussa

 

Puheenjohtajat:

 

Aija Staffans

Johtava tutkija, TkT

YTK/Rakennetun ympäristön laitos

Aalto-yliopisto

aija.staffans@aalto.fi

 

Sari Tähtinen,

Tutkija, TkT

Arkkitehtuurin laitos

Aalto-yliopisto

sari.tahtinen@aalto.fi

 

Erilaiset kaupunkitoimijat haluavat osallistua ja vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun yhä enemmän ja enemmän. Virallisia suunnitelmia kommentoidaan vilkkaasti ja niiden rinnalle kehitellään ja esitellään erilaisia vaihtoehtoja. Kaupunkilaiset haluavat olla mukana luomassa kaupunkiaan.

Uudet digitaaliset työkalut ja ympäristöt ovat olleet yksi iso tekijä, jonka kautta kaikki tämä on tullut ylipäätään mahdolliseksi. Esimerkiksi verkon kautta voidaan välittää tietoa ja erilaisia aineistoja ja selvityksiä nopeasti ja tehokkaasti. Näin erilaiset suunnitelmat saadaan keskustelun piirin paljon aikaisemmin ja ne myös saavuttavat paljon laajemman yleisön kuin aikaisemmin. Digitaalisten välineiden avulla eri toimijat voivat helpommin kommunikoida keskenään ja välittää myös omia näkemyksiään, selvityksiään ja vaihtoehtoisia suunnitelmiaan helposti myös laajemmalle yleisölle. Samaan aikaan kehitetään erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla tuetaan toimijoiden osallistumista viralliseenkin suunnitteluprosessiin.

Työryhmä kutsuu mukaansa kaikkia digitaalisesti tuetusta osallistumisesta kiinnostuneita ja sen parissa toimivia tutkijoita. Toivomme, että ryhmässä tulisi esille mahdollisimman laaja kirjo kokemuksista erilaisten digitaalisten välineiden ja sovellusten käytöstä aina verkkotyökaluista virtuaaliympäristöihin.