3. Paikkojen erityisyys kaupunkiympäristön kehittämisessä

3. Paikkojen erityisyys kaupunkiympäristön kehittämisessä

Tuija-Liisa Soininen, yksikön päällikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo , tuija-liisa.soininen@tampere.fi
Ari Jokinen, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, ari.jokinen@uta.fi

 

Sessiot:

To 27.4.2017 klo 13:30-15:00 – osa I (sali vahvistuu myöhemmin)

puheenjohtajien aloituspuheenvuoro:
Yksikön päällikkö Tuija-Liisa Soininen, Pirkanmaan maakuntamuseo; Ari Jokinen, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Jani Tartia, Yhdyskuntasuunnittelun jatko-opiskelija Tampereen teknillinen yliopisto: Arjen reitit: merkityksellisiä kaupunkitiloja, läpikulun epäpaikkoja?

Jere Nieminen, Joakim Suvanto, Villi Vyöhyke ry: Uudelleenjärjestämässä kaupunkilaisia, paikkoja ja luontoa

Hossam Hewidy, Architect SAFA, Lecturer, Department of Architecture, Aalto University: Multiculturalism and unintended conflicts: a minority’s experience regarding places of worship

 

To 27.4.2017 klo 15:30-17:00 – osa II (sali vahvistuu myöhemmin)

 

Jarmo Kortelainen Professor, Department of Geographical and Historical Studies, University of Eastern Finland: Brysselin EU-kortteli poliittisena paikkana ja topologisena kaupunkitilana

Hannele Kuitunen, rakennustutkija Pirkanmaan maakuntamuseo, väitöskirjatutkija Tampereen yliopisto: Kotipihasta puistoksi -1960- ja 1970-luvuilla saneeratun kaupunkitilan monet merkitykset

Mikko Lindqvist, Helsingin kaupunginmuseo, arkkitehti: Toimistot ja asunnot – muutoksen tiloja Helsingin kantakaupungissa

Anu Miettinen, kuvataiteilija, ympäristötaiteen läänintaiteilija (Taiteen edistämiskeskus), yhteiskuntapolitiikan opiskelija, Helsingin yliopisto: Doing environmental art and urban activities

 

Työryhmän kuvaus:

Kaupunkilaisten toiminta tuottaa kaupunkitilaan merkityksellisiä paikkoja. Ne kiinnostavat enenevässä määrin myös kaupunkiympäristön kehittämisen parissa työskenteleviä ammattilaisia. Yhä useammin kaupunki ja asukkaat uudistavat kaupunkia yhdessä tuottaen ratkaisuja moniin ongelmiin. YK:n jäsenvaltioiden Equadorin Quitossa lokakuussa 2016 hyväksymä kaupunkikehitysohjelma esittää, että kaupunkien tulisi ryhtyä kilpailemaan merkityksellisyydellä ja hyvinvoinnilla, seikoilla, joiden rakentamisessa kaupunkilaisten määrittelemillä paikoilla on suuri merkitys.

Työryhmä tarkastelee kaupunkiympäristöön syntyviä paikkoja pohtien, miten luonto ja kulttuuriympäristö kehittyvät vuorovaikutuksessa ja luovat yhdessä paikan erityisyyden. Miten kaupunkilaisten toiminta, nyt tapahtuvana tai menneisyydessä, nostaa tällaisen paikan merkitykselliseksi? Samalla selvitetään, millaisten toimintojen kautta paikkojen erityisyys voi luoda kaupunkilaisille hyvinvointia ja mitä hyvinvointi silloin tarkoittaa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia on tutkittu hiljattain. Kaupunkiympäristön muiden ominaisuuksien, erityisesti historiallisten piirteiden suhde hyvinvointiin kaipaa lisää tutkimusta ja keskustelua. Miten paikkojen erityisyyden kautta voidaan synnyttää uutta ajattelua ja uudenlaista perustaa asuinalueiden ja kaupunkiympäristön kestävyydelle?

Työryhmään toivotaan mukaan puheenvuoroja, joissa käsitellään kaupunkiluonnon ja kulttuuriperinnön vuorovaikutusta. Lisäksi työryhmään toivotaan puheenvuoroja, jotka analysoivat paikkojen erityispiirteiden syntyprosessia ja niiden suhdetta esimerkiksi kaupunkilaisten ja viranomaisten suojelutavoitteisiin tai yhdyskuntasuunnitteluun. Myös esimerkit, joissa luonto ja kulttuuriympäristö ovat toimineet hyvinvoinnin edistäjinä tai luovan toiminnan alustoina, ovat tervetulleita.

Mukaan kutsutaan kaupunkisuunnittelun, tutkimuksen, kansalaistoiminnan ja suojelun kentällä työskenteleviä tahoja, jotka voivat olla asiantuntijoita niin kulttuuriperintösektorilta kuin luonnontieteidenkin alalta.