12. Virtuaalikaupunki – kehittämisen ja kokemisen näkökulmia

12. Virtuaalikaupunki – kehittämisen ja kokemisen näkökulmia

Puheenjohtajat: Dosentti Osmo Kuusi, Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto, osmo.kuusi@utu.fi ja
FT Marja-Liisa Viherä, ViheräVerstas Oy, maija.vihera@gmail.com

 

Sessio II: Torstai 27.4. 15:30 – 17:00

Osmo Kuusi: Mahdollisten maailmojen virtuaalimuseo

Annaliina Niitamo ja Jonas Sjöblom: Lisää kaupunkia Helsinkiin –Facebook-ryhmä kaupunkisuunnittelun kumppanina?

Marja-Liisa Viherä: Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus -tekniikat antavat myös kaupunkitutkimukselle uusia työvälineitä

 

Sessio III: Perjantai 28.4. 9:30 – 11.00

Mikael Ala-Ketola: Tulevaisuuden tilat haltuun pelin keinoin? – 3D-suunnittelusovellus osallistumisen välineenä

Kaisa Kurkela* & Jenni Airaksinen: Osallistumisen institutionaalinen muutos kunnissa – toimintatutkimus Vantaan osallistumisen toimintatavan kehittämistyöstä

Robin Lybeck: Local knowledge and creative input in mobile participation, A comparison of top-down and bottom-up initiated feedback

 

Koko päivien ohjelma sekä abstraktikooste

 

Työryhmän kuvaus:

Kaupungeissa vaikuttavat ja ovat näkyvillä yhtä aikaa mennyt, nykyinen ja tuleva. Fyysisten ja sosiaalisten rakenteiden lisäksi kaupunkien menneisyyksiä, toisia nykyisyyksiä ja mahdollisia tulevaisuuksia voidaan tavoittaa myös virtuaalitodellisuuden keinoin. Kaupunkitila ja virtuaalitodellisuudet ovat nykyään olemassa päällekkäisinä, keskenään vuorovaikutuksessa olevina ulottuvuuksina.

Sessioon toivotaan esityksiä, joissa tarkastellaan tapoja vaikuttaa kaupunkien tulevaan kehitykseen virtuaalitekniikoihin ja tekoälysovelluksiin perustuvilla työkaluilla tai työskentelytavoilla. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi virtuaalitekniikkaa hyödyntävät tulevien mahdollisuuksien havainnollistukset ja kansalaisvaikuttamisen muodot (esim. Facebook-ryhmät ). Myös sellaiset esitykset ovat tervetulleita, joissa tarkastellaan tapoja havainnollistaa mennyttä kehitystä virtuaalitekniikoilla tai tekoälysovelluksilla. Lisäksi esitykset, jotka käsittelevät fyysisen kaupunkitilan ja virtuaalisten tilojen päällekkäisyyttä ja/tai (esim. paikkatietoon perustuvia) virtuaalisovelluksia käyttävien kaupunkilaisten, asukkaiden, turistien tms. kokemuksia – eli kaupunkitilan ja virtuaalitilan kosketuspintoja.