1. Brändit ja visiot kaupunki- ja aluekehittämisessä

Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 25.-26.4.2013

Torstai 25.4. klo 13:30 – 17:00

Työryhmän avaus ja osallistujien esittely

Vilma Ahonen: Paikkabrändimerkitysten rakentuminen kokemusten kautta: kuluttajat brändin omistajina ja rakentajina

Laura Leskelä: Palvelukohtaamiset ja omakohtaisten paikkabrändimerkitysten rakentuminen; näkökulma paikkabrändin muodostumiseen ruohonjuuritasolta

Heli Marjanen et al: Turun kauppahallin uudistaminen – kenen ehdoilla ja ketä varten?

Kahvitauko (15:00 – 15:30)

Lauri Tuomi: Onko metropolitarinaa? Alueen toimijoiden strategiat ja metropolibrändi

Virpi Sorsa: Onko meillä rohkeutta? Strategia ja brändäys epävarmana aikana

Sami Kajalo & Annukka Jyrämä: The perceptions on city brand and the role of different institutional and business brands in building a city brand image

Perjantai 26.4. klo 09:00 – 11:00

Timo Harjuniemi: Globaalin katseen kohteena – World Design Capital 2012 Helsingin kaupungin brändinhallintana

Mervi Ilmonen: City Branding as New Urban Policy: Case Guggenheim in Helsinki

Janne Lindstedt: Kaupunkibrändäyksen kulttuurinen ulottuvuus. Esimerkkinä Turku, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011.

Emilia Palonen: Guggenheim’s Helsinki – examining the ideological grip of the ’Bilbao effect’

 

Ryhmän esitelmien abstraktit (PDF)

 

Jotkut kaupungit kilpailevat sillä, missä sijaitsee maailman korkein rakennus, toiset keräävät huomiotaloutta palvelevia rakennusmonumentteja. On myös kaupunkeja, jotka haluavat kehityksensä nojaavan pitkän tähtäyksen visioihin. Nämä ovat kaksi hyvin erilaista lähestymistapaa, jotka heijastavat erilaisia poliittisia ideologioita ja jotka tuottavat hyvin erilaisia kaupunkiympäristöjä. Yhdistävänä tekijänä on pyrkimys kaupungin asemointiin kansainvälisillä markkinoilla. Näin brändäys ja imagonrakennus ovat nousseet tärkeäksi osaksi kaupunkipolitiikkaa. Ilmiö on tuttu myös Suomessa, jossa kunnat ja kaupungit kilpailevat keskenään investoinneista, työntekijöistä, asukkaista ja matkailijoista.

Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa pohditaan esimerkiksi:

  • brändien kehittämistä kunnallisessa tai ylikunnallisessa kontekstissa,
  • visioilla tai brändeillä johtamista,
  • kulttuurin ja luovuuden merkitystä kaupunkipolitiikassa,
  • eri strategioiden ja niillä saavutettavien tulosten vertailua, tai
  • taustalla olevien ajatus- ja toimintamallien analyysiä.
Työryhmän puheenjohtajat
  • Mervi Ilmonen, Aalto-yliopisto/Maankäyttötieteiden laitos/YTK (mervi.ilmonen[at]aalto.fi)
  • Annukka Jyrämä, Aalto yliopisto/Kauppakorkeakoulu (annukka.jyrama[at]aalto.fi)
  • Janne Lindstedt, Turun yliopisto/Kauppakorkeakoulu (janne.lindstedt[at]utu.fi)