Vuoden kaupunkikirjoitus 2017

Kaupunkikirjoituspalkinto 2017 Pasi Mäenpäälle ja Maija Faehnlelle!

Vuoden 2017 kaupunkikirjoituspalkinto on jaettu dosentti Pasi Mäenpäälle ja tutkijatohtori Maija Faehnlelle Kaupunkitutkimuksen päivillä Helsingissä 3.–4.5.2018. Palkinnon voittanut artikkeli ”Itseorganisoituva kaupunki: hallinta, talous ja demokratia” on julkaistu Futura-lehdessä 4/2017.

Artikkeli käsittelee digitalisaation mahdollistamaa kansalaisten itseorganisoitumista tee-se-itse-toimintaa käynnistäviksi sekä valmisteluun ja päätöksentekoon vaikuttaviksi verkostoiksi. Kirjoittajat nimeävät verkostojen kentän neljänneksi sektoriksi, joka eroaa perinteisestä yhdistysten ja järjestöjen muodostamasta kolmannesta sektorista omaehtoisella, proaktiivisella ja suoralla toiminnallaan. Uudet kaupunkiaktivistien verkostot haastavat perinteisen julkishallinnon toiminnan ottamalla itselleen aiemmin hallinnolle kuuluneita tehtäviä. Ratkaisukeskeisessä artikkelissaan kirjoittajat ehdottavat julkishallinnolle uudenlaista hybridihallinnon mallia, jonka avulla se pystyy toimimaan mielekkäästi neljännen sektorin kanssa. Artikkeli perustuu kirjoittajien toimintatutkimushankkeen ”Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana” havaintoihin ja tuloksiin (www.kaupunkiaktivismi.fi, www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com).

 

Vuoden kaupunkikirjoitus -palkinto jaetaan vuosittain parhaalle suomenkieliselle kaupunkitutkimuksen alaan kuuluvalle tieteelliselle artikkelille. Sen myöntämisen edellytyksenä on, että artikkeli tuo uutta tietoa kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle ja on aihevalinnaltaan, näkökulmaltaan ja käsittelyltään itsenäinen ja kiinnostava. Lisäksi artikkelin kielen ja ilmaisun tulee olla selkeää. Kaupunkikirjoituspalkinnon myöntänyt raati kiitteli Mäenpään ja Faehnlen artikkelia omaperäisestä otteesta, joka herättää keskustelua ja lisäkysymyksiä neljännen sektorin hyödyntämisestä julkishallinnon toiminnassa.

Perinteikästä ja arvostettua kaupunkikirjoituspalkintoa on jaettu vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2018 palkintoraati valitsi voittajan kahdestatoista tiedelehtien toimitusten esivalitsemasta artikkelista. Palkintoraatiin kuuluivat tutkimushallinnon asiantuntija Aura Kivilaakso (Helsingin yliopisto, pj), erikoistutkija Liisa Horelli (Aalto-yliopisto), tutkijatohtori Salla Jokela (Helsingin yliopisto), professori emerita Hilkka Lehtonen (Aalto-yliopisto), projektitutkija Marjukka Parkkinen (Turun yliopisto) ja erityisasiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki (Liikenne- ja viestintäministeriö).

 

Lisätiedot:

FT Aura Kivilaakso

Tutkimuspalvelut / Helsingin yliopisto

aura.kivilaakso(at)helsinki.fi