Kategoriat
Yleinen

Vuoden kaupunkikirjoitus 2022

Vuoden kaupunkikirjoitukseksi 2022 valittiin Veera Mollin ja Essi Jouhkin kirjoitus Leikin paikka. Kirjoitus ilmestyi Yhdyskuntasuunnittelu-lehden numerossa 1/2021 (vol. 59 Oikeus kaupunkiin).

Vuoden kaupunkikirjoitus tarkastelee lasten tarpeiden huomioimista osana suomalaista kaupunkisuunnittelua. Veera Moll ja Essi Jouhki pohtivat artikkelissaan, miten kaupunkia on suunniteltu ja rakennettu lapsille 1970-luvulla, jolloin suomalaisten kaupunkien rakenne muuttui. Palkinnon myöntänyt raati piti artikkelia tieteellisesti hyvin korkeatasoisena, itsenäisenä analyysina, jossa kaupunkisuunnittelun teoria yhdistyi mielekkäästi muuttuviin aikalaisnäkemyksiin ja -keskusteluihin lapsiystävällisestä ympäristöstä niin Helsingissä kuin myös muualla kaupungistuvassa Suomessa. Artikkeli tarkastelee myös lasten asemaa ja merkitystä kaupunkitilan käyttäjinä. Pohtimalla lasten osallisuutta kaupunkitilaan kirjoittajat onnistuvat yhdistämään historiallisen näkökulman tutkittavaan aikakauteen ja sen ongelmiin, mutta samalla osoittamaan ilmiön ajankohtaisuuden omassa ajassamme. Kenellä on oikeus kaupunkiin sekä kenen ehdoilla ja kenelle kaupunkia suunnitellaan, ovat polttavia kysymyksiä myös tämän päivän kaupunkisuunnittelussa. Keskustelu suunnitteluratkaisuiden kehityksestä ja siihen vaikuttaneista toimijoista kytkee tutkimuksen nykypäivään.

Kirjoituspalkinnon myöntänyt raati arvosti myös artikkelin hyvää kirjoitusasua, joka tekee artikkelista helposti lähestyttävän ja ymmärrettävän eri alojen asiantuntijoille sekä suurelle yleisölle. Artikkeli hyödyntää laajaa ja monipuolista lähdeaineistoa kuten asiantuntijalehtikirjoituksia sekä erilaisia viranomaisaineistoja sekä haastatteluaineistoja kiitettävästi. Lisäksi raati piti onnistuneena artikkelin rakennetta sekä sen vuoropuhelua tutkimusaineiston ja tutkimuskirjallisuuden väillä.