Kategoriat
Yleinen

Vuoden kaupunkikirjoitus 2024

Vuoden kaupunkikirjoitukseksi 2024 on valittu Arja Turusen kirjoitus Lähiösuunnittelu sukupuolten tasa-arvon esteenä? – Yhdistys 9 ja vaatimukset asumisen uudistamisesta 1960-luvulla. Kirjoitus on ilmestynyt Historiallisen Aikakausikirjan numerossa 121:4 (2023).

Vuoden kaupunkikirjoitus tarkastelee sukupuolten tasa-arvoa ajavan Yhdistys 9:n historiallista toimintaa lähiösuunnittelun näkökulmasta. Vuoden kaupunkikirjoitus on helppolukuinen ja lähestyttävä, ja saa lukijan oivaltamaan, kuinka osallistavaa kaupunkisuunnittelu on ollut myös aiemmin; asukkaiden ja kansalaisten näkemykset ja mielipiteet on kuultu tai jätetty kuulematta myös vuosikymmeniä sitten.

Kaupunkitutkimuksen näkökulmasta tasa-arvotulokulma on tuore ja virkistävä. Sukupuoli ja tasa-arvon tavoittelu tuovat uuden näkökulman yhdyskuntasuunnittelun historiaan ja siihen vaikuttaneisiin ideologioihin sekä lähiöiden arkeen.

Vaikka tutkimus on pohjimmiltaan historiallinen, on aihe tuotu keskusteluiden avulla tähän päivään. Artikkeli esittelee myös konkreettisia suunnitteluratkaisuja, jotka edesauttavat kaupunkitutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun välisen sillan rakentamisessa. Lähteitä on niin ikään käytetty monipuolisesti ja myös asuntopolitiikan näkökulma on sisällytetty aiheeseen pureutuvalla lähdeanalyysilla.

Vuoden kaupunkikirjoitus muodostaa hyvin arvokkaan lisän kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun alalle.

Vuoden kaupunkikirjoitus -palkinto jaetaan vuosittain parhaalle suomenkieliselle kaupunkitutkimuksen alaan kuuluvalle tieteelliselle artikkelille. Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on, että artikkeli on aihevalinnaltaan, näkökulmaltaan ja tutkimusotteeltaan itsenäinen, kiinnostava ja korkeatasoinen. Se tuo uutta kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle ja on ajankohtainen. Arvioinnissa huomioidaan myös huolellinen ja selkeä ilmaisu, jonka kautta tekstit avautuvat laajalle lukijakunnalle.

Artikkeli on luettavissa: Historiallinen aikakauskirja

Blogiteksti palkitun artikkelin pohjalta: Blogiteksti


Perinteikästä ja arvostettua kaupunkikirjoituspalkintoa on jaettu vuodesta 2005 lähtien. Raati valitsi vuoden 2024 palkinnon kolmestatoista tiedelehtien esivalitsemasta artikkelista. Palkintoraadin jäseninä toimivat tutkijatohtori Pilvi Nummi (Aalto-yliopisto), yliopistonlehtori Silja Laine (Turun yliopisto), informaatiopäällikkö Joona Packalén (HSL), erikoisasiantuntija Lauri Jääskeläinen (YM), dosentti Eerika Koskinen-Koivisto (Jyväskylän yliopisto) ja tohtorikoulutettava Lassi Tähtinen (Aalto-yliopisto). Raadin puheenjohtajana toimi Jamie Donovan (RYTS). Palkinnon voittaja julkistettiin 23.5.2024 Kaupunkitutkimuksen päivillä.

Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seura palkitsevat vuosittain parhaan kaupunkitutkimusaiheisen kirjoituksen edellisenä vuonna julkaistuista kotimaisista tieteellisistä artikkeleista. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa kaupunkitutkijoita työskentelemään kotimaisilla kielillä ja suomalaisia tiedejulkaisijoita julkaisemaan kaupunkiaiheisia kirjoituksia. 


Aiempina vuosina palkitut kirjoitukset

2023: Sanna Ala-Mantila, Tuuli Hirvilammi, Sanna Jokela, Markus Laine ja Mikko Weckroth. Kaupunkien rooli kestävyysmurroksessa: planetaarisen kaupungistumisen ja kaupunkien aineenvaihdunnan näkökulmat. Terra 4/2022 (vol. 134)

2022: Jouhki, Essi & Moll, Vera. Leikin paikat. Yhdyskuntasuunnittelu 59:1 (2021)

2021: Sutela, Elina, Ruoppila, Sampo, Rasinkangas, Jarkko & Jutta Juvenius. Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus. Yhdyskuntasuunnittelu 58:1 (2020). 

2020: Kortelainen, Jamo & Albrecht, Moritz. Tehdaskaupungin uusiutuminen: Äänekosken biotuotetehdas ja yhdyskunnan muutos. Terra 131:3 (2019) 

2019: Van Aerschot, Lina & Salminen, Jarkko. Hyvä, paha lähiö: nuoret ja asuinalueella syntyvä sosiaalinen pääoma. Sosiologia-lehti 3/2018 

2018: Faehnle, Maija & Mäenpää, Pasi. Itseorganisoituva kaupunki: hallinta, talous ja demokratia. Futura 4/2017. 

2017: Vallius, Antti. Kuvallistettu kuuluminen – Valokuvahaastattelu ja visuaalinen analyysi paikkasuhteiden tutkimuksessa. Terra 128:3 (2016). 

2016: Wallin, Sirkku. Kaupunkisuunnittelua ja itseorganisoituvaa toimintaa, kertomus Helsingin Herttoniemen muutoksesta. Alue & ympäristö 44:1 (2015). 

2015: Eranti, Veikko. Oma etu ja yhteinen hyvä paikallisessa kiistassa tilasta. Sosiologia 51:1 (2014). 

2014: Kaakinen, Inka. Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat. Alue ja ympäristö 42:2 (2013). 

2013: Verkasalo, Aino. Amatöörien elinympäristötaide lähiöissä. Alue ja Ympäristö 41:1 (2012). 2012: Jokinen, Ari & Viljanen, Ville & Willman, Krista. Kaupunkiluonto käsin tehtynä: Pispalan ryytimaa ja tiheän paikan synty. Alue ja Ympäristö 40:2 

(2011). 2011: Lapintie, Kimmo. Intohimon hämärä kohde. Mitä asukas haluaa? Yhdyskuntasuunnittelu 48:2 (2010). 

2010: Bäcklund, Pia & Mäntysalo, Raine. Yhdyskuntasuunnittelun teorioiden kehitys ja asukkaiden osallistumisen tarkoitus. Terra 121:1 (2009). 

2009: Männistö-Funk, Tiina. Säveltulva kaupungissa – Gramofonimusiikki uudenlaisena kaupungin äänenä ja makukysymyksenä Helsingissä 1929. Ennen & Nyt 3–4/2008. [Tiedote] 

2008: Alppi, Samuli & Ylä-Anttila, Kimmo. Verkostourbanismi. Yhdyskuntasuunnittelu 45:2 (2007). 

2007: Aaltonen, Aleksi. Rakennushanke moniaineksisena prosessina – esimerkkinä Ilmatieteen laitoksen ja Merenkulkulaitoksen yhteisen toimitalon vaiheet. Yhdyskuntasuunittelu 44: 2 (2006). 2006: Vuolteenaho, Jani & Ainiala, Terhi. Urbaanin paikannimistön haasteita. Kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin metropolialueella. Alue ja Ympäristö 34:1 (2005). 

2005: Peltonen, Lasse. NIMBY-kiistojen asukaskeskeiset ja kontekstuaaliset selitykset. Alue ja Ympäristö 33:2 (2004). 

Kategoriat
Yleinen

Esitelmäkutsu

Vuoden 2023 Kaupunkitutkimuksen päivien esitelmäkutsu on avattu!

Ehdotuksia voi lähettää 25 eri työryhmään. Työryhmäkuvaukset löytyvät täältä.

20. Kaupunkitutkimuksen päivien teema on Tiedon kaupunki. Päivät järjestetään Turun yliopiston Publicum-rakennuksessa 4.–5.5.2023. Päivät kokoavat yhteen laajasti kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta kiinnostuneita alan tutkijoita, ammattilaisia ja opiskelijoita.

Esitelmien abstraktit (noin 250 sanaa) pyydetään osoittamaan suoraan työryhmien puheenjohtajille perjantaihin 31.3.2023 mennessä. Työryhmien puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät jokaisen työryhmän osalta täältä.

Työryhmiin hyväksytään esityksiä esimerkiksi valmiista tai tekeillä olevista tutkimuksista, hankkeista ja opinnäytetöistä. Myös yleisemmät keskustelunavaukset ovat tervetulleita.

Ilmoittautuminen avataan maaliskuun aikana ja samalla julkistetaan osallistumismaksut.

Kategoriat
Yleinen

Esitelmäkutsu 2024

Vuoden 2024 Kaupunkitutkimuksen päivien esitelmäkutsu on avattu!

Ehdotuksia voi lähettää 18 eri työryhmään. Työryhmäkuvaukset löytyvät täältä: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

Kaupunkitutkimuksen päivien teema on Muuttuva kaupunki. Päivät järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla 23.-24.5.2024. Päivät kokoavat yhteen laajasti kaupunkitutkimuksesta ja -suunnittelusta kiinnostuneita alan tutkijoita, ammattilaisia ja opiskelijoita.

Esitelmien abstraktit (noin 250 sanaa) pyydetään osoittamaan suoraan työryhmien puheenjohtajille perjantaihin 12.4.2024 mennessä. Työryhmien puheenjohtajien yhteystiedot löytyvät jokaisen työryhmän osalta täältä: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

Työryhmiin hyväksytään esityksiä esimerkiksi valmiista tai tekeillä olevista tutkimuksista, hankkeista ja opinnäytetöistä. Myös yleisemmät keskustelunavaukset ovat tervetulleita.

Ilmoittautuminen Kaupunkitutkimuksen päiville avataan huhtikuun aikana ja samalla julkistetaan osallistumismaksut. 

Kategoriat
Yleinen

Työryhmäkutsu

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 4.–5.5.2023 Turussa Yliopistonmäellä Publicumissa. Vuonna 2023 päivien järjestäjinä ovat Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura yhteistyössä Turun kaupunkitutkimusohjelman kanssa.

Vuoden 2023 teema on Tiedon kaupunkiTavoitteena on pohtia tiedon merkitystä kaupunkien kehityksessä. Modernit kaupungit samoin kuin yhteiskunnat rakentuvat tutkitulle tiedolle. Samalla kaupungit hyödyntävät kaupunkilaisten sekä kaupungissa vierailevien ihmisten tuottamaa tietoa. Kaupunkilaiset puolestaan käyttävät arkista, kokemusperäistä tietoa sekä toimiessaan että pyrkiessään vaikuttamaan kaupunkinsa kehitykseen.

Tiedon ja kaupunkitutkimuksen yhteyttä voi pohtia esimerkiksi kysymällä: Millaista tietoa kaupungit haluavat ja ketkä sitä saavat tuottaa? Miten tutkijoiden tuottama tieto nivoutuu yhteen kaupunkilaisten arkisen kokemusperäisen tiedon kanssa? Mikä on korkeakoulujen asema kaupungeissa? Miten tiedon arvostus näkyy kaupungeissa? Miten erilaiset tieteet – arkkitehtuuri, historia, taloustiede, valtio-oppi, sosiologia, maantiede, kulttuurintutkimus – ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat nykyään kaupunkien kehitykseen? Miten kaupunkeja koskeva tieto on rakentunut ja muuttunut? Minkälaista tietoa tarvitsemme kaupunkien tulevaisuutta ennakoidessamme?

Tutkijoiden tuottaman tiedon lisäksi myös osallistavien menetelmien ja kansalaistieteen keinoin tuotettu tieto kaupungeista on osa päivien teemaa. Teema kuvastaa myös Kaupunkitutkimuksen päivien 20-juhlavuotta.

Pyydämme ehdotuksia Tiedon kaupunkia käsitteleviksi työryhmiksi 20.1.2023 mennessä. Toivotamme tervetulleiksi niin teemaa koskevat teoreettiset tarkastelut kuin empiiriset sovelluksetkin. Kannustamme tutkijoita monitieteisyyteen, joten tieteidenväliset sessiot ovat toivottuja.

Ehdotuksen tulee sisältää

  1. työryhmän otsikko
  2. esittäjän/ien nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö
  3. työryhmän kuvaus ja tavoitteet (yhteensä enintään 3 500 merkkiä)

Pyydämme lähettämään ehdotukset osoitteeseen: kaupunkitutkimuksenpaivat@yss.fi

Kategoriat
Yleinen

Työryhmäkutsu 2024

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 23.–24.5.2024 Helsingissä Tieteiden talossa. Vuonna 2024 päivien järjestäjinä ovat Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura yhteistyössä Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian kanssa.

Vuoden 2024 teema on Muuttuva kaupunkiKaupungit muuttuvat jatkuvasti. Ne muuttuvat ajassa, mikä antaa meille mahdollisuuden tarkastella kaupunkien lukuisia historiallisia kerroksia, havaita erilaisia suunnitteluratkaisuja sekä nähdä menneisyyden valintojen vaikutuksia nykyiseen kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen. Kaupunkeihin kohdistuu yhteiskunnallisia muutoksia kuten muutoksia väestössä, teknologioissa, instituutioissa, arvoissa ja normeissa, jotka vaikuttavat kaupunkien suunnitteluun ja niiden kehitykseen. Yhteiskunnalliset muutokset voivat olla tarkoituksellisia ja suunniteltuja. Ne voivat myös olla seurausta vähitellen tapahtuvasta kehityksestä tai odottamattomista tapahtumista.

Voimme lähestyä teemaa ”Muuttuva kaupunki” esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: Miten historialliset muutokset näkyvät ja vaikuttavat nykyisyydessä? Miten erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat näkyneet kaupungeissa? Miten kaupungit ovat muuttuneet tasa-arvoisemmiksi ja miten niitä tulisi kehittää, jotta ne olisivat tasa-arvoisempia ja yhdenvertaisempia myös tulevaisuudessa? Miten digitalisaatio muuttaa kaupunkeja? Miten kestävyysmuutoksen edellyttämät toimet näkyvät kaupungeissa ja niiden suunnittelussa? Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla kaupungeille? Miten COVID-19-pandemia on muokannut kaupunkeja? Miten väestön muutokset kuten väestön ikääntyminen, vähentyminen tai monimuotoistuminen muuttavat kaupunkeja? Miten ympäröivät alueet ovat vaikuttaneet kaupunkien kehitykseen ja miten kaupungit muuttuvat niitä ympäröivien alueiden vaikutuksesta? Millaisia muutoksia kaupunkeihin kohdistuu tulevaisuudessa?

Kutsumme tutkijoita, suunnittelijoita sekä kaikkia muuttuvasta kaupungista kiinnostuneita osallistumaan Kaupunkitutkimuksen päiville 2024.

Pyydämme ehdotuksia Muuttuvaa kaupunkia käsitteleviksi työryhmiksi 23.2.2024 mennessä (hakuaikaa jatkettu 23.2.2024 saakka). Toivotamme tervetulleiksi niin teemaa koskevat teoreettiset tarkastelut kuin empiiriset sovelluksetkin. Kannustamme tutkijoita monitieteisyyteen, joten tieteidenväliset sessiot ovat toivottuja.

Ehdotuksen tulee sisältää

  1. työryhmän otsikko
  2. esittäjän/ien nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö
  3. työryhmän kuvaus ja tavoitteet (yhteensä enintään 3 500 merkkiä)

Pyydämme lähettämään ehdotukset osoitteeseen: ktp.koordinaattori@gmail.com

Kategoriat
Yleinen

Vuoden kaupunkikirjoitus 2023

Vuoden kaupunkikirjoitukseksi 2023 on valittu Sanna Ala-Mantilan, Tuuli Hirvilammin, Salla  Jokelan, Markus Laineen ja Mikko Weckrothin kirjoitus Kaupunkien rooli kestävyysmurroksessa: planetaarisen kaupungistumisen ja kaupunkien aineenvaihdunnan näkökulmat. Kirjoitus on ilmestynyt Terra-lehden numerossa 4/2022 (vol. 134).

Kirjoitus avaa hyvin jäsennellyn kuvan kestävän kaupungin teemasta ja tarkastelee sitä aiempaa laajemmasta näkökulmasta, pyrkimysten yhteensovittamisena osaongelmien ratkaisemisen sijaan. Käynnissä on maapallon laajuinen kaupungistuminen. Samalla kaupunkilaisten luonnonvarojen käyttö on osa kiihtyvää globaalia elinympäristöjen häviämistä. Kirjoitus korostaa, että kaupunkien ympäristövaikutukset ulottuvat paljolti niiden rajojen ulkopuolelle. Asiaa ei kuitenkaan vielä riittävästi hahmoteta, seurata eikä oteta huomioon.  Kirjoituksessa puututaan ansiokkaasti myös kaupunkien sosiaaliseen kestävyyteen. Siinä olisi tähdennettävä ympäristön käyttöarvoja asukkaille,   ja onnistuttava torjumaan myös ekogentrifikaatiota. Viimeksi mainittu voi tarkoittaa vähäresurssisten ihmisten joutumista aiempaa hankalampaan asemaan kestävyysmurroksessa. Vaikka kirjoitus on tehty peräti viiden tutkijan voimin, siitä on onnistuttu saamaan yhtenäinen kokonaisuus.

Kirjoitusraati kiittää artikkelin rakennetta, selkeää esitystapaa ja kahden kansainvälisen esimerkkikohteen tarkastelua kestävyyspyrkimysten konkretisoijina. Niistä toisessa tarkastellaan Tukholman yliopiston pääkampusta Albanoa ja toisessa Amsterdamin strategista toimintaa. Amsterdamissa tavoitellaan kestävää hyvinvointia donitsitalouden avulla. Donitsin ulkokehä kuvaa kaupungille asetettua ekologista kattoa ja sisäkehä toiminnan sosiaalista perustaa. Suomessakin on viime aikoina otettu askeleita tähän suuntaan. 

Vuoden kaupunkikirjoitus -palkinto jaetaan vuosittain parhaalle suomenkieliselle kaupunkitutkimuksen alaan kuuluvalle tieteelliselle artikkelille. Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on, että artikkeli on aihevalinnaltaan, näkökulmaltaan ja tutkimusotteeltaan itsenäinen, kiinnostava ja korkeatasoinen. Se tuo uutta kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle ja on ajankohtainen. Arvioinnissa huomioidaan myös huolellinen ja selkeä ilmaisu, jonka kautta tekstit avautuvat laajalle lukijakunnalle.


Perinteikästä ja arvostettua kaupunkikirjoituspalkintoa on jaettu vuodesta 2005 lähtien. Raati valitsi vuoden 2022 palkinnon viidestä tiedelehtien esivalitsemasta artikkelista. Palkintoraadin jäseninä toimivat erikoisasiantuntija Lauri Jääskeläinen (YM), dosentti Eerika Koskinen-Koivisto (Jyväskylän yliopisto), yliopistonlehtori Silja Laine (Turun yliopisto), tohtorikoulutettava Tea Lönnroth (Aalto-yliopisto), tutkijatohtori Pilvi Nummi (Aalto-yliopisto) sekä tohtorikoulutettava Lassi Tähtinen (Aalto-yliopisto). Raadin puheenjohtajana toimi prof. emerita Hilkka Lehtonen.

Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen Seura palkitsevat vuosittain parhaan kaupunkitutkimusaiheisen kirjoituksen edellisenä vuonna julkaistuista kotimaisista tieteellisistä artikkeleista. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa kaupunkitutkijoita työskentelemään kotimaisilla kielillä ja suomalaisia tiedejulkaisijoita julkaisemaan kaupunkiaiheisia kirjoituksia. 


Aiempina vuosina palkitut kirjoitukset

2022: Jouhki, Essi & Moll, Vera. Leikin paikat. Yhdyskuntasuunnittelu 59:1 (2021)

2021: Sutela, Elina, Ruoppila, Sampo, Rasinkangas, Jarkko & Jutta Juvenius. Kohtuuhintaisen asumisen hajanainen kokonaisuus. Yhdyskuntasuunnittelu 58:1 (2020). 

2020: Kortelainen, Jamo & Albrecht, Moritz. Tehdaskaupungin uusiutuminen: Äänekosken biotuotetehdas ja yhdyskunnan muutos. Terra 131:3 (2019) 

2019: Van Aerschot, Lina & Salminen, Jarkko. Hyvä, paha lähiö: nuoret ja asuinalueella syntyvä sosiaalinen pääoma. Sosiologia-lehti 3/2018 

2018: Faehnle, Maija & Mäenpää, Pasi. Itseorganisoituva kaupunki: hallinta, talous ja demokratia. Futura 4/2017. 

2017: Vallius, Antti. Kuvallistettu kuuluminen – Valokuvahaastattelu ja visuaalinen analyysi paikkasuhteiden tutkimuksessa. Terra 128:3 (2016). 

2016: Wallin, Sirkku. Kaupunkisuunnittelua ja itseorganisoituvaa toimintaa, kertomus Helsingin Herttoniemen muutoksesta. Alue & ympäristö 44:1 (2015). 

2015: Eranti, Veikko. Oma etu ja yhteinen hyvä paikallisessa kiistassa tilasta. Sosiologia 51:1 (2014). 

2014: Kaakinen, Inka. Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat. Alue ja ympäristö 42:2 (2013). 

2013: Verkasalo, Aino. Amatöörien elinympäristötaide lähiöissä. Alue ja Ympäristö 41:1 (2012). 2012: Jokinen, Ari & Viljanen, Ville & Willman, Krista. Kaupunkiluonto käsin tehtynä: Pispalan ryytimaa ja tiheän paikan synty. Alue ja Ympäristö 40:2 

(2011). 2011: Lapintie, Kimmo. Intohimon hämärä kohde. Mitä asukas haluaa? Yhdyskuntasuunnittelu 48:2 (2010). 

2010: Bäcklund, Pia & Mäntysalo, Raine. Yhdyskuntasuunnittelun teorioiden kehitys ja asukkaiden osallistumisen tarkoitus. Terra 121:1 (2009). 

2009: Männistö-Funk, Tiina. Säveltulva kaupungissa – Gramofonimusiikki uudenlaisena kaupungin äänenä ja makukysymyksenä Helsingissä 1929. Ennen & Nyt 3–4/2008. [Tiedote] 

2008: Alppi, Samuli & Ylä-Anttila, Kimmo. Verkostourbanismi. Yhdyskuntasuunnittelu 45:2 (2007). 

2007: Aaltonen, Aleksi. Rakennushanke moniaineksisena prosessina – esimerkkinä Ilmatieteen laitoksen ja Merenkulkulaitoksen yhteisen toimitalon vaiheet. Yhdyskuntasuunittelu 44: 2 (2006). 2006: Vuolteenaho, Jani & Ainiala, Terhi. Urbaanin paikannimistön haasteita. Kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin metropolialueella. Alue ja Ympäristö 34:1 (2005). 

2005: Peltonen, Lasse. NIMBY-kiistojen asukaskeskeiset ja kontekstuaaliset selitykset. Alue ja Ympäristö 33:2 (2004). 

Kategoriat
Yleinen

Vuoden kaupunkikirjoitus 2022

Vuoden kaupunkikirjoitukseksi 2022 valittiin Veera Mollin ja Essi Jouhkin kirjoitus Leikin paikka. Kirjoitus ilmestyi Yhdyskuntasuunnittelu-lehden numerossa 1/2021 (vol. 59 Oikeus kaupunkiin).

Vuoden kaupunkikirjoitus tarkastelee lasten tarpeiden huomioimista osana suomalaista kaupunkisuunnittelua. Veera Moll ja Essi Jouhki pohtivat artikkelissaan, miten kaupunkia on suunniteltu ja rakennettu lapsille 1970-luvulla, jolloin suomalaisten kaupunkien rakenne muuttui. Palkinnon myöntänyt raati piti artikkelia tieteellisesti hyvin korkeatasoisena, itsenäisenä analyysina, jossa kaupunkisuunnittelun teoria yhdistyi mielekkäästi muuttuviin aikalaisnäkemyksiin ja -keskusteluihin lapsiystävällisestä ympäristöstä niin Helsingissä kuin myös muualla kaupungistuvassa Suomessa. Artikkeli tarkastelee myös lasten asemaa ja merkitystä kaupunkitilan käyttäjinä. Pohtimalla lasten osallisuutta kaupunkitilaan kirjoittajat onnistuvat yhdistämään historiallisen näkökulman tutkittavaan aikakauteen ja sen ongelmiin, mutta samalla osoittamaan ilmiön ajankohtaisuuden omassa ajassamme. Kenellä on oikeus kaupunkiin sekä kenen ehdoilla ja kenelle kaupunkia suunnitellaan, ovat polttavia kysymyksiä myös tämän päivän kaupunkisuunnittelussa. Keskustelu suunnitteluratkaisuiden kehityksestä ja siihen vaikuttaneista toimijoista kytkee tutkimuksen nykypäivään.

Kirjoituspalkinnon myöntänyt raati arvosti myös artikkelin hyvää kirjoitusasua, joka tekee artikkelista helposti lähestyttävän ja ymmärrettävän eri alojen asiantuntijoille sekä suurelle yleisölle. Artikkeli hyödyntää laajaa ja monipuolista lähdeaineistoa kuten asiantuntijalehtikirjoituksia sekä erilaisia viranomaisaineistoja sekä haastatteluaineistoja kiitettävästi. Lisäksi raati piti onnistuneena artikkelin rakennetta sekä sen vuoropuhelua tutkimusaineiston ja tutkimuskirjallisuuden väillä.