Kategoriat
Yleinen

Työryhmäkutsu

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 4.–5.5.2023 Turussa Yliopistonmäellä Publicumissa. Vuonna 2023 päivien järjestäjinä ovat Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura yhteistyössä Turun kaupunkitutkimusohjelman kanssa.

Vuoden 2023 teema on Tiedon kaupunkiTavoitteena on pohtia tiedon merkitystä kaupunkien kehityksessä. Modernit kaupungit samoin kuin yhteiskunnat rakentuvat tutkitulle tiedolle. Samalla kaupungit hyödyntävät kaupunkilaisten sekä kaupungissa vierailevien ihmisten tuottamaa tietoa. Kaupunkilaiset puolestaan käyttävät arkista, kokemusperäistä tietoa sekä toimiessaan että pyrkiessään vaikuttamaan kaupunkinsa kehitykseen.

Tiedon ja kaupunkitutkimuksen yhteyttä voi pohtia esimerkiksi kysymällä: Millaista tietoa kaupungit haluavat ja ketkä sitä saavat tuottaa? Miten tutkijoiden tuottama tieto nivoutuu yhteen kaupunkilaisten arkisen kokemusperäisen tiedon kanssa? Mikä on korkeakoulujen asema kaupungeissa? Miten tiedon arvostus näkyy kaupungeissa? Miten erilaiset tieteet – arkkitehtuuri, historia, taloustiede, valtio-oppi, sosiologia, maantiede, kulttuurintutkimus – ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat nykyään kaupunkien kehitykseen? Miten kaupunkeja koskeva tieto on rakentunut ja muuttunut? Minkälaista tietoa tarvitsemme kaupunkien tulevaisuutta ennakoidessamme?

Tutkijoiden tuottaman tiedon lisäksi myös osallistavien menetelmien ja kansalaistieteen keinoin tuotettu tieto kaupungeista on osa päivien teemaa. Teema kuvastaa myös Kaupunkitutkimuksen päivien 20-juhlavuotta.

Pyydämme ehdotuksia Tiedon kaupunkia käsitteleviksi työryhmiksi 20.1.2023 mennessä. Toivotamme tervetulleiksi niin teemaa koskevat teoreettiset tarkastelut kuin empiiriset sovelluksetkin. Kannustamme tutkijoita monitieteisyyteen, joten tieteidenväliset sessiot ovat toivottuja.

Ehdotuksen tulee sisältää

  1. työryhmän otsikko
  2. esittäjän/ien nimi, sähköpostiosoite ja taustayhteisö
  3. työryhmän kuvaus ja tavoitteet (yhteensä enintään 3 500 merkkiä)

Pyydämme lähettämään ehdotukset osoitteeseen: kaupunkitutkimuksenpaivat@yss.fi