Vuoden 2016 kaupunkikirjoitus on julkistettu 27.4.2017!

Vuoden 2016 kaupunkikirjoitukseksi on valittu Antti Valliuksen artikkeli “Kuvallistettu kuuluminen – Valokuvahaastattelu ja visuaalinen analyysi paikkasuhteiden tutkimuksessa”! Artikkeli ilmestyi Terra-lehden numerossa 128:3 vuonna 2016.

Palkintoraadin perustelut valinnalle: Poikkitieteellisessä kirjoituksessa kulttuurimaantiede yhdistyy juohevasti taidehistoriaan ja kaupunkitutkimukseen. Metodisesti työ on oivaltava ja kunnianhimoinen, jossa paikkaan kuulumisen eri ulottuuvuudet valottuvat kuva-analyysin avulla. Valokuvahaastatteluilla pureudutaan kuvallisen esittämisen, elämäntarinoiden ja henkilökohtaisten merkitysten välisiin yhteyksiin. Artikkeli on kielellisesti kaunista, helposti luettavaa asiaproosaa, joka säilyttää kuitenkin tieteellisen tarkkuutensa. – Kaiken kaikkiaan raati pitää Antti Valliuksen artikkelia arvokkaana suomalaiselle kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelulle.

Palkinto julkistettiin Kaupunkitutkimuksen päivien 2017 yhteydessä Kaupunkisuunnitteluvirastossa järjestetyssä iltatilaisuudessa.

Antti Vallius on taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkija, joka toimii Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Hän on väitellyt vuonna 2013 taidehistorian oppiaineesta ja on tutkijana ollut kiinnostunut maisemasta ja ympäristön kuvallisesta esittämisestä. Yhteystiedot: antti.s.vallius@jyu.fi.

Terra on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. Terra ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisätietoja: www.helsinki.fi/maantiede/geofi/terra

Taustaa palkinnolle
Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura palkitsevat vuosittain parhaan kaupunkitutkimusaiheisen kirjoituksen edellisenä vuonna julkaistuista kotimaisista tieteellisistä artikkeleista. Palkinnon tarkoitus on kannustaa kaupunkitutkijoita työskentelemään kotimaisilla kielillä ja suomalaisia tiedejulkaisijoita julkaisemaan kaupunkiaiheisia kirjoituksia. Palkitut artikkelit tuovat uutta tietoa kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle ja ovat aiheenvalinnoiltaan, näkökulmiltaan ja käsittelyltään itsenäisiä, omaperäisiä ja kiinnostavia. Arvioinnissa kiinnitetään lisäksi huomiota huolelliseen ja selkeään ilmaisuun, jonka kautta tekstit avautuvat laajalle lukijakunnalle.

Tänä vuonna valintaraadissa oli seitsemän jäsentä, jotka edustivat yllämainittuja seuroja. Yhteensä raati arvioi 14 tekstiä. Tekstiehdotuksia pyydettiin seuraavista julkaisuista: Yhdyskuntasuunnittelu, Sosiologia, Yhteiskuntapolitiikka, Alue- ja ympäristö, Historiallinen Aikakauskirja, Terra, Ennen ja Nyt, Tieteessä tapahtuu, Kvartti, Futura, Arkkitehti, Rakennettu ympäristö, Prosum, Maankäyttö sekä Työväentutkimuksen vuosikirja.

***

 

Aiempina vuosina palkitut

2016: Sirkku Wallin (2015). Kaupunkisuunnittelua ja itseorganisoituvaa toimintaa, kertomus Helsingin Herttoniemen muutoksesta. Alue & ympäristö 44:1 (2015), 17-30.

2015: Eranti, Veikko (2014). Oma etu ja yhteinen hyvä paikallisessa kiistassa tilasta. Sosiologia 51:1 (2014), 21-38.

2014: Kaakinen, Inka (2013). Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat. Alue ja ympäristö 42:2 (2013), 17-29.

2013: Verkasalo, Aino (2012). Amatöörien elinympäristötaide lähiöissä. Alue ja Ympäristö 41:1, 14-26.

2012: Jokinen, Ari & Viljanen, Ville & Willman, Krista (2011). Kaupunkiluonto käsin tehtynä: Pispalan ryytimaa ja tiheän paikan synty. Alue ja Ympäristö 40:2, 35-48.

2011: Lapintie, Kimmo (2010). Intohimon hämärä kohde. Mitä asukas haluaa? Yhdyskuntasuunnittelu 48:2, 41-57.

2010: Bäcklund, Pia & Mäntysalo, Raine (2009). Yhdyskuntasuunnittelun teorioiden kehitys ja asukkaiden osallistumisen tarkoitus. Terra 121:1, 19-31.

2009: Männistö-Funk, Tiina (2008). Säveltulva kaupungissa – Gramofonimusiikki uudenlaisena kaupungin äänenä ja makukysymyksenä Helsingissä 1929. Ennen & Nyt 3-4/2008. [Tiedote]

2008: Alppi, Samuli  & Ylä-Anttila, Kimmo (2007). Verkostourbanismi. Yhdyskuntasuunnittelu 45:2, 10-26.

2007: Aaltonen, Aleksi (2006). Rakennushanke moniaineksisena prosessina – esimerkkinä Ilmatieteen laitoksen ja Merenkulkulaitoksen yhteisen toimitalon vaiheet. Yhdyskuntasuunittelu 44: 2, 24-45.

2006: Vuolteenaho, Jani & Ainiala, Terhi (2005). Urbaanin paikannimistön haasteita. Kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin metropolialueella. Alue ja Ympäristö 34:1, 4-18.

2005: Peltonen, Lasse (2004). NIMBY-kiistojen asukaskeskeiset ja kontekstuaaliset selitykset. Alue ja Ympäristö 33:2, 43-54.