Kaupunkikirjoituspalkinto 2017 Pasi Mäenpäälle ja Maija Faehnlelle!

Vuoden 2017 kaupunkikirjoituspalkinto on jaettu dosentti Pasi Mäenpäälle ja tutkijatohtori Maija Faehnlelle Kaupunkitutkimuksen päivillä Helsingissä 3.–4.5.2018. Palkinnon voittanut artikkeli ”Itseorganisoituva kaupunki: hallinta, talous ja demokratia” on julkaistu Futura-lehdessä 4/2017.

Artikkeli käsittelee digitalisaation mahdollistamaa kansalaisten itseorganisoitumista tee-se-itse-toimintaa käynnistäviksi sekä valmisteluun ja päätöksentekoon vaikuttaviksi verkostoiksi. Kirjoittajat nimeävät verkostojen kentän neljänneksi sektoriksi, joka eroaa perinteisestä yhdistysten ja järjestöjen muodostamasta kolmannesta sektorista omaehtoisella, proaktiivisella ja suoralla toiminnallaan. Uudet kaupunkiaktivistien verkostot haastavat perinteisen julkishallinnon toiminnan ottamalla itselleen aiemmin hallinnolle kuuluneita tehtäviä. Ratkaisukeskeisessä artikkelissaan kirjoittajat ehdottavat julkishallinnolle uudenlaista hybridihallinnon mallia, jonka avulla se pystyy toimimaan mielekkäästi neljännen sektorin kanssa. Artikkeli perustuu kirjoittajien toimintatutkimushankkeen ”Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana” havaintoihin ja tuloksiin (www.kaupunkiaktivismi.fi, www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com).

 

Vuoden kaupunkikirjoitus -palkinto jaetaan vuosittain parhaalle suomenkieliselle kaupunkitutkimuksen alaan kuuluvalle tieteelliselle artikkelille. Sen myöntämisen edellytyksenä on, että artikkeli tuo uutta tietoa kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle ja on aihevalinnaltaan, näkökulmaltaan ja käsittelyltään itsenäinen ja kiinnostava. Lisäksi artikkelin kielen ja ilmaisun tulee olla selkeää. Kaupunkikirjoituspalkinnon myöntänyt raati kiitteli Mäenpään ja Faehnlen artikkelia omaperäisestä otteesta, joka herättää keskustelua ja lisäkysymyksiä neljännen sektorin hyödyntämisestä julkishallinnon toiminnassa.

Perinteikästä ja arvostettua kaupunkikirjoituspalkintoa on jaettu vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2018 palkintoraati valitsi voittajan kahdestatoista tiedelehtien toimitusten esivalitsemasta artikkelista. Palkintoraatiin kuuluivat tutkimushallinnon asiantuntija Aura Kivilaakso (Helsingin yliopisto, pj), erikoistutkija Liisa Horelli (Aalto-yliopisto), tutkijatohtori Salla Jokela (Helsingin yliopisto), professori emerita Hilkka Lehtonen (Aalto-yliopisto), projektitutkija Marjukka Parkkinen (Turun yliopisto) ja erityisasiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki (Liikenne- ja viestintäministeriö).

 

Lisätiedot:

FT Aura Kivilaakso

Tutkimuspalvelut / Helsingin yliopisto

aura.kivilaakso(at)helsinki.fi

 

 

Aiempina vuosina palkitut

2017: Antti Vallius (2016). Kuvallistettu kuuluminen – Valokuvahaastattelu ja visuaalinen analyysi paikkasuhteiden tutkimuksessa. Terra 128:3 (2016).

2016: Sirkku Wallin (2015). Kaupunkisuunnittelua ja itseorganisoituvaa toimintaa, kertomus Helsingin Herttoniemen muutoksesta. Alue & ympäristö 44:1 (2015), 17-30.

2015: Eranti, Veikko (2014). Oma etu ja yhteinen hyvä paikallisessa kiistassa tilasta. Sosiologia 51:1 (2014), 21-38.

2014: Kaakinen, Inka (2013). Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat. Alue ja ympäristö 42:2 (2013), 17-29.

2013: Verkasalo, Aino (2012). Amatöörien elinympäristötaide lähiöissä. Alue ja Ympäristö 41:1, 14-26.

2012: Jokinen, Ari & Viljanen, Ville & Willman, Krista (2011). Kaupunkiluonto käsin tehtynä: Pispalan ryytimaa ja tiheän paikan synty. Alue ja Ympäristö 40:2, 35-48.

2011: Lapintie, Kimmo (2010). Intohimon hämärä kohde. Mitä asukas haluaa? Yhdyskuntasuunnittelu 48:2, 41-57.

2010: Bäcklund, Pia & Mäntysalo, Raine (2009). Yhdyskuntasuunnittelun teorioiden kehitys ja asukkaiden osallistumisen tarkoitus. Terra 121:1, 19-31.

2009: Männistö-Funk, Tiina (2008). Säveltulva kaupungissa – Gramofonimusiikki uudenlaisena kaupungin äänenä ja makukysymyksenä Helsingissä 1929. Ennen & Nyt 3-4/2008. [Tiedote]

2008: Alppi, Samuli  & Ylä-Anttila, Kimmo (2007). Verkostourbanismi. Yhdyskuntasuunnittelu 45:2, 10-26.

2007: Aaltonen, Aleksi (2006). Rakennushanke moniaineksisena prosessina – esimerkkinä Ilmatieteen laitoksen ja Merenkulkulaitoksen yhteisen toimitalon vaiheet. Yhdyskuntasuunittelu 44: 2, 24-45.

2006: Vuolteenaho, Jani & Ainiala, Terhi (2005). Urbaanin paikannimistön haasteita. Kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin metropolialueella. Alue ja Ympäristö 34:1, 4-18.

2005: Peltonen, Lasse (2004). NIMBY-kiistojen asukaskeskeiset ja kontekstuaaliset selitykset. Alue ja Ympäristö 33:2, 43-54.

 

 

Yhdyskuntasuunnittelun seuraSuomen kaupunkitutkimuksen seura ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura palkitsevat vuosittain parhaan kaupunkitutkimusaiheisen kirjoituksen edellisenä vuonna julkaistuista kotimaisista tieteellisistä artikkeleista. Palkinnon tarkoitus on kannustaa kaupunkitutkijoita työskentelemään kotimaisilla kielillä ja suomalaisia tiedejulkaisijoita julkaisemaan kaupunkiaiheisia kirjoituksia.

Palkitut artikkelit tuovat uutta tietoa kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle ja ovat aiheenvalinnoiltaan, näkökulmiltaan ja käsittelyltään itsenäisiä, omaperäisiä ja kiinnostavia. Arvioinnissa kiinnitetään lisäksi huomiota huolelliseen ja selkeään ilmaisuun, jonka kautta tekstit avautuvat laajalle lukijakunnalle.