– Arkisto – Helsinki 2015

Kaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 11.-12.5.2015
Kaupunki näyttämönä

Teema

Ohjelma

 

Työryhmät

 

Kaupunki näyttämönä – City as a Stage, Tampereen yliopisto / University of Tampere 11.–12.5.2015

 

 Abstraktivihko 2015 

 

Työryhmät / sessions:

 

Politics of participation and spatialities of politics
Kaupunkihistoriasta tuotteeksi – kaupunginmuseot, kävelyt, sosiaalinen media ja teemavuodet historiantutkimuksen välittäjänä Suomessa
Kun täydennysrakentaminen saapuu kaupunkiin
Kaupunkisuunnittelun kielipelit ja tietämisen politiikat I
Luova ja tunteva kaupunki I
Lavastettu kaupunkitodellisuus I 

 

Luova ja tunteva kaupunki II
Lavastettu kaupunkitodellisuus II
Cities as stages for mega-events
Kaupunkiarjen dramatiikka ja teatraalisuus
Kaupunkiseudut ja kaupungit epävirallisen vallankäytön näyttämöinä
Kulttuuriympäristötyö ja -tieto kaupunkisuunnittelussa I
Legitiimi kaupunki: käytännöt ja politiikat I 

 

Kulttuuriympäristötyö ja -tieto kaupunkisuunnittelussa II
Kaupunkisuunnittelun kielipelit ja tietämisen politiikat II
Legitiimi kaupunki: käytännöt ja politiikat II
Onpa kadulla mittaa! Aistit auki kaupunkitilassa
Kaupunkimaan käyttöintressit yksityisen ja julkisen rajapintailmiöinä
Representations of power and resistance in the cities of the Global South
Asumisen ja työn näyttämöt urbaanissa arjessa