Arkisto – Helsinki 2016

Kaupunkitutkimuksen päivät 2016 – Toimijoiden kaupunki

 

Teema

Ohjelma

 

Työryhmät:

– Abstraktivihko 2016

– Työryhmät / sessions:

 

Työryhmät  / Sessions:

Kaupunkiaktivismi ja neljäs sektori

Kaupunkitilan yhteisöllinen suunnittelu ja tuottaminen

Palvelut ja kauppa osana toimijalähtöistä kaupunkimuutosta

Kaupunginosatoimijat uusien ideoiden lähteinä ja positiivisen muutoksen tuottajina

Digitaalisesti tuettu osallistuminen kaupunkisuunnittelussa

Is this a revolution? Problems in doing research on grassroots change-making in the city

Kulttuuriympäristö kaupungissa / kaupunki kulttuuriympäristössä

Liikennesuunnittelun ja kaavoituksen keskustelu ja käytännöt

Vertaisaika, kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus kaupungeissa

Vallaton kaupunki?

Koulu ja nuoret kaupungissa

Kaupunkitalous: kaupunki taloudellisen toiminnan näyttämönä

Narraatiot ja nimeäminen arjen toimijuutena