Teema 2017

Vuoden 2017 KT-päivät

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestettiin viidennentoista kerran 27.-28.4.2017, Tieteiden talolla Helsingissä, teemalla ’Kaupunkien aika’. (Tapahtuma Facebookissa) Kiitos kaikille osallistujille!
Sessioiden esitykset sekä niiden materiaalit/abstraktit voit tarkistaa työryhmien omilta sivuilta, ja koko päivien osalta ohjelma-sivulta. Lisätietoa päivien teemasta alempana tällä sivulla.

Päivistä keskusteltiin somessa tägeillä: #KTP2017 #kaupunkienaika ja #kaupunkitutkimus

20140629_210252

Kaupungit ovat kerrostumia – niissä vaikuttavat ja ovat näkyvillä yhtä aikaa mennyt, nykyinen ja tuleva. Fyysisten ja sosiaalisten rakenteiden lisäksi kaupunkien menneisyyksiä, toisia nykyisyyksiä ja mahdollisia tulevaisuuksia voidaan tavoittaa myös virtuaalitodellisuuden keinoin. Päivillä tarkastellaan kaupunkeja ja niihin vaikuttavia ilmiöitä monitieteisesti erilaisista ajallisista sekä maailman kehityksen megatrendien, erityisesti kaupungistumisen, näkökulmista. Millaisia ovat olleet, ovat ja tulevat olemaan kaupunkeihin vaikuttavat voimat ja nämä kaupunkeja muokkaavat ilmiöt? Millaisia ajallisiin muutosprosesseihin viittaavia merkkejä on nähtävissä?

Elämme kaupunkien aikaa. Kaupungistuminen on globaali megatrendi, ja myös poliittisessa keskustelussa näkyy jatkuvasti asutuksen keskittymisen, kaupunkimaisen elämäntavan leviämisen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen välinen jännite. Onko 21. vuosisadan kaupungeissa tilaa ajan muodostamille kaupunkielämän kerrostumille? Tiivistymiseen liittyy vahvistuvana kaupunkielämän/yhteiskunnan virtualisoituminen, mikä tarkoittaa sekä palvelujen digitalisoitumista että lisätyn todellisuuden (augmented reality) käyttöönottoa – fyysisen ja virtuaalisen todellisuuden sekoittumista. Kuitenkaan kaupunki ei ole vain rakennuksia ja teitä, vaan myös luontoa, kulttuuria, ihmisiä sekä heidän ajatuksiaan ja toiveitaan – näkyvää ja ei-näkyvää, yhdessä kuviteltua, toteutettua ja elettyä kaupunkia. Kaupunkien kehityssuunnista käydään myös valtakamppailuja. Miten arjen kokemus on muuttunut ja tulee muuttumaan kaupungeissa niin Suomessa kuin muualla maailmassa? Entä millainen on ihannekaupunki vuonna 2050? Onko kaupungeissa enää tilaa paikalliseen kulttuuriin vai muuttuvatko kaupungit yhä enemmän toisensa kaltaisiksi?

Kansainvälisiksi keynote-puhujiksi saapuivat Excecutive Manager, PhD Geci Karuri-Sebina Etelä-Afrikasta (South African Cities Network ja Millennium-noodi) sekä Associate Prof., PhD Davide Ponzini Italiasta (Politecnico di Milano), jotka käsittelivät päivien teemoja kaupunkisuunnittelun, tulevaisuudentutkimuksen, arkkitehtuurin sekä asukkaiden näkökulmasta. Kotimaiset pääpuhujat olivat prof. Kimmo Katajala, joka puhui historiallisista kaupunkitilan kerrostumista, kaupunkitutkija, TkT Kaarin Taipale, joka alusti tulevaisuuden kaupungeista sekä prof. Eero Paloheimo, joka puhui ekokaupunkien ajasta. Päivien yhteydessä jaettiin myös Vuoden kaupunkikirjoitus –palkinto Antti Valliukselle, joka torstaina 28.5. esitelmöi kirjoituksestaan.

Päivien järjestelyistä vastasi Tulevaisuuden tutkimuksen seura (Tutuseura) yhdessä Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) ja Kaupunkitutkimuksen seuran (SKTS) kanssa.

Lämpimät kiitokset kaikille puhujille, vapaaehtoisille, työryhmiin osallistuneille sekä yleisölle!

Lisätietoja: toimisto@futurasociety.fi ja osmo.kuusi@utu.fi.