TYÖRYHMÄKUVAUKSET / SESSION DESCRIPTIONS

1. Augmenting Urban Design Through XR Technology

2. City-Regional Planning and Territorial Politics

3. Dancing in the Dark: 24h City and the Night-Time Economy

4. Emansipatorisia murtumia säännellyssä kaupunkitilassa

5. In-between Urban Practices: Innovating Cities in the Age of Fear

6. Kaupungin kehittäminen tutkimuksen ja opetuksen kenttänä

7. Kaupunkidemokratia, sosiaalinen media ja digitalisaatio

8. Kenen kaupunkien kulttuuriperintö?

9. Kestävää kaupunkikehitystä jäljittämässä

10. Kuinka osallistua kansallisten (virallisten) symbolien muuttamiseen, variointiin, hävittämiseen tai monipuolistamiseen kaupunkitilassa?

11. Measures of Urban Sustainability – Environmental, Social and Economic

12. Teoriasta käytäntöön / From Theory to Practice

13. Vaihtoehtoiset elämät – Kaupunginosat toiminnan alustoina

 

14. Round Table: Self-Organisation Challenging Institutional Planning