Ekskursio Linnakaupunkiin 

Ekskursiolla tutustumme uuteen Linnakaupungin kaupunginosaan Turussa. Linnakaupungin kokonaisuus käsittää sataman ja Turun linnan ympäristöt, sekä entiselle teollisuusalueelle rakennettuja asuinkortteleita, jotka täydentyvät yhä. Linnanfältin moderni puukaupunki ja Herttuankulman tiilitalot erottuvat arkkitehtoniselta ilmeeltään selkeästi toisistaan. Moderneille asuinkortteleille tuovat kontrastia historian merkit näköetäisyydellä. 

Ekskursion alussa esittelemme 2023 käynnistyneen tutkimushankkeen “Hyvinvoinnin suunniteltu, koettu ja aistittu sosio-materiaalisuus Turun Linnakaupungissa”, joka on Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittama. Hankkeessa selvitämme, millaisista tekijöistä kaupunkilaisten arki Linnakaupungin alueella muodostuu huomioiden moninaiset ympäristtekijät, ajalliset kerrokset ja arjessa liikkumisen. Tutkimme, miten tätä ympäristöä voitaisiin suunnitella tukemaan alueen erilaisten asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia.

Ekskursion aikataulu

Perjantaina 5.5.2023

Ekskursion aloituspaikka:
Forum Marinum, auditorio Ruuma, Linnankatu 72.

Klo 16.30-17 Tutkimushankkeen esittely, Forum Marinumin tiloissa, osoitteessa Linnankatu 72, Turku. 

Klo 17-n.18 Kierros Linnakaupungissa 

Järjestäjät

Silja Laine

Päivi Leinonen

Sanna Lillbroända-Annala


Selaa kaikkia työryhmiä